Siemiatycze

Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Ciechanowca

Region Śr. 11.10.2023 10:42:31
11
paź 2023

Wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, a tym samym poprawi jakość życia mieszkańców i komfort jazdy kierowców. We wtorek, 10 października wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690.

- To droga oczekiwana przez mieszkańców województwa, szczególnie powiatu wysokomazowieckiego, a przede wszystkim mieszkańców Ciechanowca, bo na pewno usprawni ruch, spowoduje ograniczenie uciążliwości samochodów ciężarowych. W tym momencie trzeba korzystać z przejazdu przez miasto, a po zakończeniu inwestycji ominie się je łukiem. To kolejny dowód rozwoju sieci komunikacyjnej w naszym regionie - mówi wojewoda podlaski.

ZRID wydany przez wojewodę obejmuje:
- budowę obwodnicy miasta Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 18+966 do km 27+675, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej o długości około 8,7 km,
- budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na całej długości obwodnicy,
- budowę obiektów inżynierskich, w tym 3 mostów i 7 przepustów,
- budowę urządzeń służących ochronie środowiska, w tym płotków i ogrodzeń ochronno-naprowadzających,
- budowę i przebudowę sieci wodociągowej, urządzeń melioracji wodnych, sieci gazowej wysokiego ciśnienia, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej,
- rozbiórkę elementów dróg i ulic, nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdów, nawierzchni ścieżki rowerowej, przepustów, oznakowania, sieci kolidujących z inwestycją, tj.: sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, a także rozbiórkę urządzeń melioracyjnych, ogrodzeń, znaków drogowych, instalacji reklamowych.

Inwestycję realizuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, który reprezentuje samorząd Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość zadania to 124 mln zł, połowę pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (62 mln zł), które otrzymało Województwo Podlaskie.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
stefan bruksela Pt. 13.10.2023 05:51:25

za pelo by rozkradli bogdana