Biała Podlaska

Jubileusz 20-lecia powstania Koła Przyjaciół KRP w Terespolu

19
maj 2024

W sobotę, 18 maja Koło Przyjaciół KRP z Terespola świętowało 20-lecie istnienia. O godz. 12:00 w parafii pw. Świętej Trójcy sprawowana była Msza św. w intencji parafialnego oddziału Koła Przyjaciół w Terespolu. Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Mirosław Krupski, a homilię wygłosił ks. Grzegorz Suwała.

Diecezjalny duszpasterz Kół Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w homilii nawiązał do działalności oddziału z Terespola: - Dziś tu, wokół ołtarza Chrystusowego gromadzi nas piękny jubileusz 20-lecia powstania Koła Przyjaciół. Kiedy Kościół trwa w oczekiwaniu na wylanie Ducha Świętego w dzisiejszych wielu organizowanych czuwaniach i jutrzejszej uroczystości, my również otwieramy nasze serca na łaski i dary Ducha, byśmy mieli siłę do uczestniczenia w posłaniu Jezusa, jakiego dokonuje w naszym życiu. W dzisiejszej ewangelii słyszymy wezwanie do tego, by pójść za Chrystusem, ci którzy są zrzeszeni w koła, wezwani są w sposób szczególny do tego, by mieć swój udział w ewangelizacji, niesienie Dobrej Nowiny. Dokonuje się to nie tylko poprzez wspieranie modlitwą i ofiarą naszej diecezjalnej rozgłośni, ale przede wszystkim przez swoje codziennie życie - pokazywanie tego, za kim idziemy i komu zawierzyliśmy. Tak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje naszego świadectwa, naszej miłości do Jezusa, naszego serca napełnionego nadzieją i pokojem, to szczególna droga i wybranie - mówił ks. Grzegorz. Część naszej Radiowej Rodziny, która mieszka w Terespolu i jego okolicy, kroczy tą drogą od 20 lat. Dzięki Waszemu wsparciu rozgłośnia pomaga wzrastać w wierze i przywracać nadzieję dzisiejszemu światu - zauważył kaznodzieja.

Po Eucharystii gospodarze i zaproszeni goście udali się na drugą część spotkania, do sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W części oficjalnych przemówień głos zabrała Prezes Koła Przyjaciół KRP w Terespolu, pani Grażyna Michalak, powitała wszystkich zebranych i podziękowała za przybycie. Następnie kolejno głos zabierali zaproszeni goście: ks. kan. Mirosław Krupski - proboszcz parafii, pan Jacek Danieluk - burmistrz Terespola, Państwo Ferensowie - założyciele i pierwsi prezesi koła oraz ks. Grzegorz Suwała - diecezjalny duszpasterz Kół Przyjaciół KRP. Wszelkie życzenia i gratulacje składane były na ręce Prezes Koła Przyjaciół w Terespolu.

Spotkaniu towarzyszyła moc radości i iście rodzinna atmosfera, nie zabrakło wspólnego śpiewu oraz tańców. Na zakończenie przed podziękowaniami, ks. Grzegorz Suwała opowiedział o planowanych akcjach i rozwoju Radiowej Rodziny. Wyraził również słowa wdzięczności i uznania wobec opiekuna parafialnego Koła Przyjaciół w Terespolu, ks. Andrzeja Żelazo, który na co dzień formuje osoby zaangażowane w najbardziej liczne koło przyjaciół do którego należy 60 osób.

W uroczystości wzięli udział również miejscowi księża wikariusze oraz nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół Przyjaciół KRP z Białej Podlaskiej, Swór, Horbowa, Chotyłowa i Krynicy.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.