Garwolin

Karetka jednak pozostanie w Wildze

Region Wt. 20.10.2020 15:59:00
20
paź 2020

We wrześniu pojawiła się oficjalna informacja o planowanych zmianach w planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Mazowsza. Polegać one miały m.in. na likwidacji karetki i podstacji w Wildze, a w zamian za to utworzeniu podstacji w Borowiu. W tej sprawie stanowczo zaprotestowała senator Maria Koc, Zarząd Powiatu Garwolińskiego, dyrektor SP ZOZ i radni powiatowi.

Pisaliśmy o tym w połowie września, w rozmowie ze starostą Mirosławem Walickim, który zapowiedział, że zarząd powiatu zwróci się do wojewody mazowieckiego z protestem i negatywną opinią co do zaproponowanych zmian w systemie. Wspólne działania zarządu powiatu, a przede wszystkim zdecydowane działania senator Marii Koc przy wsparciu stanowiskiem Klubu Radnych PiS oraz innych radnych powiatowych i dyrektora SP ZOZ Krzysztofa Żochowskiego, którzy wyrazili jednoznaczny sprzeciw i negatywną opinię przeciwko zmianom w planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Mazowsza, przyniosły oczekiwane rezultaty. Jak poinformował starosta Walicki, udało się zapobiec planowanym zmianom, polegającym m.in. na likwidacji miejsca stacjonowania karetki ratownictwa medycznego w Wildze. Problem ten był poruszany na komisjach problemowych Rady Powiatu Garwolińskiego, a stanowisko radnych powiatowych, przeciwko zmianom było jednoznaczne. Negatywne stanowiska przekazały również samorządy gmin Maciejowice i Wilga. - Dziś możemy Państwu powiedzieć, że udało się nam osiągnąć cel - podstacja karetek w Wildze pozostaje. Dziękujemy pani marszałek, radnym powiatowym oraz dyrektorowi SP ZOZ w Garwolinie za reakcję i przekazanie stanowiska wojewodzie mazowieckiemu. Cieszymy się, że nie doszło do zmian, które w naszej ocenie byłyby bardzo niekorzystne dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu garwolińskiego, szczególnie dla mieszkańców gminy Maciejowice i Wilga. Dziękujemy panu wojewodzie Konstantemu Radziwiłłowi, że uwzględnił głos marszałek Marii Koc, samorządowców oraz mieszkańców powiatu garwolińskiego- podkreślił gospodarz powiatu.

WJ/Garwolin [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.