Biała Podlaska

Kodeń pozostaje otwarty...

14
cze 2024

Pomimo obowiązującej od czwartku, 13 czerwca strefy buforowej na granicy z Białorusią, Kodeń pozostaje wolny od ograniczeń i pozostaje strefa bezpieczna dla ruchu odwiedzających - informuje na swoim profilu na facebook-u Sanktuarium Maryjne w Kodniu.

Przypomnijmy: 12 czerwca br., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Regulacja weszła w życie w czwartek, 13 czerwca.

Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km. WIĘCEJ


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.