Garwolin

Kontrole palenisk domowych

Region Pt. 01.12.2023 08:46:09
01
gru 2023

W mieście o gminie Żelechów prowadzone są kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego. Kontrole palenisk to jedno z działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w gminie, a przeprowadzają je pracownicy urzędu posiadający odpowiednie upoważnienie udzielone przez burmistrza Żelechowa.

- W związku z koniecznością realizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, rozpoczęliśmy kontrolę palenisk domowych na terenie miasta i gminy Żelechów – mówi burmistrz Łukasz Bogusz i dodaje, że trwać one będą do 31 marca 2024 roku, a prowadzone są przez upoważnionych przez burmistrza pracowników urzędu. Upoważnienie takie uprawnia do wstępu pracowników również z rzeczoznawcami, niezbędnym sprzętem do kontrolowanej posesji w godzinach od 6 do 22, przeprowadzenia badań lub wykonania innych, niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji. Kontrolerzy mogą też poprosić o rachunek (fakturę) za opał, certyfikat jakości opału oraz protokół lub rachunek od kominiarza.

Kontrolerzy sprawdzają, jakim rodzajem paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają budynki mieszkalne i zwracają uwagę przede wszystkim na to, czy w piecach centralnego ogrzewania są spalane odpady. Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz wspomniana uchwała antysmogowa regulują, czym można palić w piecu, a czym nie.

Mieszkańcy, którzy łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej, mogą spodziewać się również kontroli interwencyjnych z policją oraz wysokich kar.

O szczegółach w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrzem Łukaszem Boguszem.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Palacz Wt. 05.12.2023 14:02:33

Za komuny było lepiej.