Kraj

Lubelscy Terytorialsi podpisali porozumienie z LSCDN

Region Śr. 07.06.2023 18:09:23
07
cze 2023

7 czerwca, w Lublinie, dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Krzyszczuk podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztofem Staruchem.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej zawarła z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli porozumienie na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa. Podpisanie dokumentu wpisuje się w szereg działań, jakie podejmują obie instytucje w kwestii promocji i kształcenia postaw patriotycznych i proobronnych. Jednym z istotnych założeń porozumienia jest kontynuacja organizacji przez Terytorialsów wsparcia merytorycznego oraz szkoleń dla zrzeszonych w LSCDN nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Do tej pory instruktorzy 2LBOT przeszkolili ponad 130 nauczycieli tego przedmiotu.

- Wierzę, że podpisane dzisiaj porozumienie wpłynie na umacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. poprzez przygotowanie żołnierzy i nauczycieli do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa, jak i w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz reagowaniu na zaistniałe sytuacje kryzysowe. Z pewnością przyczyni się również do szerzenia idei Wojsk Obrony Terytorialnej wśród kadry nauczycielskiej naszego województwa, a poprzez to do pozyskania nowych, wartościowych żołnierzy spośród tego grona – powiedział dowódca 2 LBOT płk Zbigniew Krzyszczuk.

Wojska Obrony Terytorialnej jako jedyny rodzaj sił zbrojnych oferują możliwość pogodzenia pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych i innych dotychczasowych aktywności ze służbą na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Dlatego też ta forma służby jest tak chętnie przez nauczycieli wybierana. W szeregach 2LBOT ponad 100 żołnierzy to czynni zawodowo nauczyciele, pełniący służbę w batalionach dyslokowanych w rejonie województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku lub Zamościu.

***
Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 36 tys. żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formalnie powstały na początku 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest wsparcie wojsk operacyjnych, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji reagowania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.