Garwolin

Maciejowice: ponad 34 mln zł na przebudowę wału przeciwpowodziowego

Region Pt. 29.01.2021 14:19:24
29
sty 2021

Dzięki ponad 34,5 mln zł dofinansowania przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy wzdłuż Wisły w gminie Maciejowice. Wsparcie projektu pochodzi z programu regionalnego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali 29.01 marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Dlatego Unia Europejska od lat wspiera zrównoważony rozwój gospodarki zakładający ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie jego zasobów. Pomoc finansowa kierowana jest również na działania ograniczające skutki zmian klimatu, takie jak ochrona przed katastrofami naturalnymi. Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa wału przeciwpowodziowych w gminie Maciejowice. W realizacji inwestycji pomoże ponad 34,5 mln zł dofinansowania z mazowieckiego programu regionalnego.

Inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Maciejowice

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na przebudowę 4 kilometrów wału na odcinku Bączki -Antonówka Świerżowska. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik – To kluczowa inwestycja. W obliczu ogromnych zmian klimatycznych, jakie dzieją się w zasadzie na naszych oczach, musimy robić wszystko, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wisła to piękna rzeka, ale jak pokazują poprzednie lata – bywa też niebezpieczna. Dlatego trzymam kciuki za jak najszybsze rozpoczęcie i zakończenie tej wielomilionowej inwestycji. Prace będą prowadzone na 4-kilometrowym fragmencie ponad 26-kilometrowego wału, który chroni przed powodzią mieszkańców Doliny Maciejowickiej, a także zlokalizowane tam budynki i uprawy rolne. Planowany do przebudowy odcinek nie zapewnia pełnej ochrony przeciwpowodziowej, dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji. Prace obejmą m.in.: przebudowę korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienie korpusu i podłoża wału, przebudowę przepustu oraz wykonanie schodów skarpowych w czternastu lokalizacjach. W planach jest również budowa drogi eksploatacyjnej z przejazdami i zjazdami wałowymi.
Jak zauważa Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej działania związane z adaptacją do zmian klimatu i zarządzaniem ryzykiem powodziowym, w które wpisuje się projekt, są jednym z priorytetów dla polityki spójności Unii Europejskiej. – Dlatego w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polska otrzymała ponad 1,1 miliarda euro bezzwrotnej pomocy na przedsięwzięcia, które pomogą ochronić ludzi i cenną infrastrukturę przed powodzią, ale również na wyposażenie służb ratowniczych, zarządzanie wodami opadowymi czy małą retencję. Wsparcie będzie kontynuowane w budżecie na lata 2021-2027, dlatego ważne jest odpowiednio wczesne przygotowanie kolejnych projektów przeciwpowodziowych, zgodnych z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej – podkreśla dyrektor.

Fundusze Europejskie wspierają inwestycje w powiecie garwolińskim

Gmina Maciejowice jest jednym z partnerów samorządu Mazowsza w realizacji projektu mającego na celu zwiększanie dostępu do e-usług w administracji. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych samorządów i przedsiębiorców z powiatu garwolińskiego podsumowuje członek zarządu Janina Ewa Orzełowska – W sumie udało się pozyskać do tej pory ponad 57 mln zł dofinansowania z naszego programu regionalnego na różnego rodzaju projekty służące lokalnym społecznościom. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej wprowadzono m.in. e-usługi z SPZOZ w Garwolinie, rozbudowano budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie, ale też dofinansowanie zyskały termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Pilawa, Parysów, Sobolew, Miastków Kościelny, Borowie i Żelechów. Przy dworcu PKP w Pilawie trwają prace nad budową centrum przesiadkowego, które będzie udogodnieniem w codziennych podróżach.

Mieszkańcy korzystają też z efektów projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, kształcenia dzieci i młodzieży, a także aktywizacji zawodowej.

W wydarzeniu udział wzięła senator Maria Koc, wójt gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, zastępca wójta Beata Rulak-Fryc, sekretarz gminy Sebastian Kiliszek, przewodniczący RG Jacek Łoskot.
Inf. pras.
DW

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
druhna Śr. 03.02.2021 18:23:12

A co tu robi jakiś harcerz?