Garwolin

Maciejowice: w trosce o bezpieczeństwo

Region Wt. 05.03.2024 08:04:37
05
mar 2024

Samorząd miasta i gminy Maciejowice nie tylko inwestuje duże pieniądze w infrastrukturę techniczną, drogową czy oświatową. W mijającej kadencji zadbano też o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprzez między innymi doposażanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do ratowania mienia i życia ludzkiego. Niebawem jedna z jednostek otrzyma nowy samochód pożarniczy.

- To była bardzo dobra kadencja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Maciejowice – mówi sekretarz gminy Sebastian Kiliszek i dodaje, że funkcjonują takie jednostki w Maciejowicach, Podłężu i Podwierzbiu. - Na początku kadencji potrzeb było bardzo dużo, ale dzięki temu, że udało nam się pozyskać znaczące środki zewnętrze, mogliśmy podjąć wiele działań. Łącznie ponad 330 tys. zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego pozyskaliśmy na modernizację strażnic – uzupełnia. Największych nakładów inwestycyjnych wymagała modernizacja strażnicy w Podwierzbiu, gdzie za niespełna 200 tys. zł wymieniono całkowicie pokrycie dachowe, wykonano prace termomodernizacyjne, nową elewację, a dzięki środkom z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, udało się zagospodarować teren przed budynkiem wraz z nowym ogrodzeniem panelowym. Dzięki środkom samorządu Mazowsza za 68 tys. zł wyremontowano garaż wraz z wymianą drzwi garażowych w strażnicy OSP Podłęż, a także doposażano jednostkę w sprzęt ratowniczy. W październiku zeszłego roku OSP z Podłęża została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W budynku strażnicy maciejowickiej OSP samorząd gminy przeprowadził remont zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Na ten cel z budżetu samorządu województwa mazowieckiego pozyskano 79 tys. zł dofinansowania. Również w tym roku są zaplanowane prace związane z remontem garażu, na co niedawno gmina otrzymała środki środki zewnętrzne w wysokości 24 tys. zł.

- Z wielką satysfakcją możemy również powiedzieć, że po wielu latach naszych starań, pozyskaliśmy znaczące środki zewnętrzne na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Maciejowice. 10 lutego 2024r. wspólnie z burmistrzem Tomaszem Kwiatkowskim uczestniczyliśmy w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie zakupu samochodu. Gmina Maciejowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 262 674 zł ze środków europejskich...- podkreśla sekretarz gminy Maciejowice.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z sekretarzem gminy Sebastianem Kiliszkiem.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.