Łuków

Misje Parafialne w Zofiborze

09
cze 2023

Od niedzieli 4 czerwca parafia pw. Św. Zofii w Zofiborze przeżywa Misje Parafialne. Eucharystie i nabożeństwa tłumnie gromadzą wiernych, którzy z uwagą i skupieniem słuchają swojego Misjonarza, ks. Jacka Seredę.

Niedziela była dniem, kiedy wierni mogli pojednać się z bliskimi zmarłymi. W procesji wyruszyli na cmentarz, by tam wybaczyć i prosić o wybaczenie tych zmarłych, z którymi nie dane było im się pojednać. W poniedziałek ks. Misjonarz skierował oczy wszystkich obecnych na chrzcielnicę, przy której każdy mógł podziękować za dar chrztu. Wtorek był dniem pojednania z Bogiem w sakramencie Pokuty, natomiast środa - wyboru Jezusa Chrystusa na naszego Pana i Zbawiciela. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wierni wielbili Boga za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie podczas Eucharystii i uroczystej procesji. Przyjęli również zaproszenie na spotkanie z Bogiem w Piśmie Świętym. Wieczorem spotkali się ponownie na wieczorze uwielbienia „Zofibór dla Jezusa”

Przed parafianami kolejne dni, podczas których pogłębiać będą swoją wiarę i nawracać się. Chwała Bogu za cuda które już się dzieją i za te, które jeszcze się wydarzą.


Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.