Biała Podlaska

Nowy sztandar dla „Medyka”

Region Pon. 28.02.2022 12:54:25
28
lut 2022

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” została oficjalnie patronką Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej. 27 lutego odbyły się uroczystości przekazania nowego sztandaru.

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Białej Podlaskiej to ośrodek dydaktyczny, który powstał 1 września 1973 r. Pierwszym dyrektorem szkoły została Zofia Hołubowicz. Po złożeniu egzaminów wstępnych zostało przyjętych 49 dziewcząt, które na wydziale Pielęgniarstwa rok szkolny rozpoczęły 3 września 1973 roku. Z powodu trudności lokalowych zajęcia początkowo odbywały się w auli AWF, świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, Powiatowym Domu Kultury oraz dwóch, specjalnie do tego zaadaptowanych, salach oddziału wewnętrznego bialskiego szpitala. 2 marca 1974 r. o godz. 17.00 odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku przy ul. Akademickiej 2, który funkcję siedziby szkoły pełnił aż do 1993 r., gdy szkoła przeniosła się do przestronniejszego budynku przy ulicy Okopowej 3.
11 maja 1984 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej szkole nadano imię Marii Minczewskiej. Nowy patron szkoły został nadany Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 lipca 2021 r. Zgodnie z nią szkoła od 1 września 2021 r. nosi nazwę Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Białej Podlaskiej.

Nauka na wydziale pielęgniarstwa odbywała się aż do 2003 roku, gdy w wyniku zmian przepisów prawnych kształcenie w tym zawodzie mogło odbywać się już tylko w systemie szkolnictwa wyższego. Ostatni rocznik tego kierunku liczył 12 absolwentek. Dysponując własną bazą dydaktyczną i wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom szkoła sukcesywnie poszerzała ofertę kształcenia. Kolejno powstawały następujące kierunki:

1993 r. - Ratownik Medyczny;
2001 r. - Opiekunka Dziecięca;
2002 r. - Terapia Zajęciowa;
2004 r. - Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych oraz Technik Fizjoterapii;
2005 r. - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
2007 r. - Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekunka środowiskowa.

Kolejne lata istnienia szkoły to niewątpliwie zasługa dyrekcji szkoły - ludzi, którzy kierując placówką nadawali jej kształt, współtworzyli tradycję. To zasługa ludzi, którzy stawiali czoło przeciwnościom losu, pomagali przetrwać trudne chwile oraz żyli jej sukcesami i byli dumni z jej osiągnięć.

Dziś w „Medyku” kształcą się 263 osoby, na 14 kierunkach medycznych i pozamedycznych. Nauka w placówce jest bezpłatna.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.