Łuków

Odsłonięcie pomnika pilota Bronisława Martona w Stoczku Łukowskim

Region Pon. 18.09.2023 11:16:17
18
wrz 2023

Bronisław Marton, polski pilot urodzony w Borkach koło Stoczka Łukowskiego, po ponad pół wieku doczekał się swojego upamiętnienia. Na stoczkowskim cmentarzu stanął pomnik upamiętniający jego osobę.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Udział w niej wzięli Joanna Sulej-Piskorz, dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa z Instytutu Pamięci Narodowej, Jacek Mucha pułkownik MON, Robert Parry przedstawiciel ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, pułkownik RAF, Ryszard Walczak przewodniczący kapituły medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”, burmistrz miasta Stoczek Łukowski Marcin Sentkiewicz, Wójt gminy Stoczek Łukowski Marek Czub oraz proboszcz tamtejszej parafii, który również poświęcił monument Ksiądz Sławomir Sulej.

Na początku ksiądz proboszcz przywitał zgromadzonych. Następnie Mateusz Marton przybliżył postać uhonorowanego pilota, po czym głos zabrali zebrani goście. Ważnym momentem tego wydarzenia było odczytanie i przekazanie przez pułkownika Jacka Muchę decyzji prezydenta RP o przyznaniu pośmiertnego awansu pilotowi Bronisławowi Martonowi na stopień podporucznika.

Po wygłoszonych przez gości honorowych przemówieniach, ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą. Po niej wszyscy zebrani ustawili się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, po czym prowadzeni przez żołnierzy kawalerii ruszyli na miejscowy cmentarz w celu oficjalnego odsłonięcia pomnika.

Na cmentarzu Tadeusz Marton, który był koordynatorem i pomysłodawcą wydarzenia, podziękował wszystkim za obecność. Podczas wystąpienia wyszczególnił zaangażowanie Burmistrza Stoczka Łukowskiego Marcina Sentkiewicza, oraz IPN-u. Po tym nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie monumentu i złożenie kwiatów i zniczy przed pomnikiem.Mateusz Biernacki

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.