Garwolin

Odznaczeni przez premiera i ministrów polskiego rządu

Region Niedz. 17.09.2023 19:42:34
17
wrz 2023

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, ministra Henryka Kowalczyka w Miętnem odbyło się VI Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. Wydarzenie było wyrazem wdzięczności dla polskiej wsi oraz rolników za ich ciężką pracę i podziękowania za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Podczas Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” premier, ministrowie, senator Maria Koc i starosta garwoliński Mirosław Walicki, jako współgospodarz wydarzenia, dziękowali rolnikom i jak wielokrotnie podkreślano, rolnik musi być i pracownikiem i szefem i przedsiębiorcą i księgowym. Gospodarstwo rolne to całe państwo w pigułce. Przez pryzmat pracy rolnika można dostrzec problemy dnia codziennego. Święto rolników było okazją do uhonorowania ich za to, co robią dla Polski

Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości m.in. za pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym pokoleniom uhonorowane zostały Koła Gospodyń Wiejskich:
KGW z Unina Kolonii w gminie Górzno
KGW „Goździczanki” z Goździka w gminie Górzno
KGW „Paryżanki” w Parysowie
KGW ze Stafanowa w gminie Żelechów
KGW z Łomnicy w gminie Żelechów
KGW w Trojanowie
KGW w Trzciance w gminie Wilga
KGW w Borowiu
KGW z Miedznej w powiecie węgrowskim
Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” w gminie Sadowne

Aktu dekoracji dokonał premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wręczył odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Otrzymali je:
Janusz Zawadka,
Rafał Łubian,
Piotr Kucharski,
Maksymilian Przybysz,
Dariusz Cichecki,
Marcin Sitnik,
Marcin Zając,
Stanisław Błachnio,
Tomasz Burek,
Krzysztof Górka,
Sylwester Pieniak,
Krzysztof Bokus,
Artur Krzysztof Dybala,
Teresa Cieślak.

Ministrowi Telusowi towarzyszył podczas wręczania odznaczeń minister Henryk Kowalczyk.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przyznała odznaki Meritis pro Familia „Zasłużony dla rodziny”.
W imieniu minister wyróżnienia wręczała senator RP Maria Koc, a otrzymali je za „niestrudzoną pracę u podstaw, kształtowanie młodych charakterów, zasługi w zakresie promowania postaw prorodzinnych i patriotycznych”:
Państwo Agnieszka i Franciszek Gruszczyńscy za wychowanie dziewięciorga dzieci, w szczególności za rozwijanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla wiary i polskiego dziedzictwa kulturowego.
Państwo Marianna i Wiesław Kęsikowie za upowszechnianie postaw prorodzinnych i prospołecznych, a także za przygotowanie dziewięciorga dzieci do pełnienia różnych ról społecznych w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.
Pani Grażyna Kierska – Zawadka za promowanie własnym przykładem idei rodzicielstwa zastępczego, za ofiarną opiekę i wychowywanie w ciągu 8 lat ponad trzydzieściorga podopiecznych, dla których zawsze ma serce pełne miłości.
Państwo Justyna i Henryk Kołyskowie za wychowywanie dziesięciorga dzieci, pełną oddania służbę na rzecz ich wszechstronnego rozwoju, a także za przekazywanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych.
Państwo Barbara i Piotr Łączyńscy za zasługi na rzecz upowszechniania piękna tradycyjnego modelu rodziny oraz poszanowania dla życia ludzkiego, w szczególności za wychowywanie ośmiorga dzieci w duchu miłości do ojczyzny i kultywowania tradycji.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

2 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Zbyszek Pon. 18.09.2023 06:01:18

G R A T U L A C J E dla wszystkich.

Julia Pon. 18.09.2023 08:28:08

Chociaz jeden portal wymienił z nazwiska wszystkich odznaczonych. To dla nas ważne. Dzięki.