Siemiatycze

Ogłoszono konkurs na dyrektora ZST w Czartajewie

Region Sob. 25.05.2024 09:27:56
25
maj 2024

Zarząd powiatu siemiatyckiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława St. Reymonta w Czartajewie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Kandydat w swojej ofercie przestawia m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w tym mailowym i telefonem kontaktowym z dopiskiem : „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie” za pośrednictwem poczty lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta /parter budynku/ Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w terminie do 11 czerwca 2024 roku do godz. 14.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły nastąpi od dnia 1 września br.

Szczegóły konkursu dostępne są w ogłoszeniu na stronie Powiatu Siemiatyckiego www.siemiatycze.pl

Źródło: Powiat Siemiatyckiego

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

2 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Newer Sob. 25.05.2024 07:05:50

A teraz nie ma dyrektora? Czy nue odpowiada nowym władzom.?

klaudia Pon. 27.05.2024 03:59:27

stanowisko dyrektora jest kadencyjne więc kończy się kadencja i jest ogłoszony konkurs od zawsze tak jest więc po co ten zbędny komentarz