Garwolin

Pilawa: ruszyła budowa centrum przesiadkowego

Region Pon. 02.11.2020 13:06:00
02
lis 2020

To jedna z większych inwestycji realizowanych w ostatnich latach, na którą pilawski samorząd pozyskał wsparcie z Unii Europejskiej w wysokości niemal 6,7 mln zł, w tym dofinansowanie zakupu 2 nowoczesnych autobusów. Umowa z wykonawcą na budowę centrum opiewa na ok. 7 mln zł, w tym ponad 2,5 mln to środki budżetu gminy Pilawa.

Pod koniec stycznia br. gmina podpisała umowę z wyłonioną w drodze zamówienia publicznego firmą na realizację drugiego etapu pod nazwą „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie”. I według wstępnych założeń powinno być zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” do końca tego roku.

- To spowodowało to, że wykonawca był zobowiązany do opracowania pełnej dokumentacji na to zadanie, na podstawie przygotowanej koncepcji i uzyskać pozwolenie na budowę. Oczywiście, przy tak dużej inwestycji, nie uniknęliśmy dodatkowych problemów, bowiem najpierw musieliśmy opracować i uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, ponieważ tereny kolejowe były do tej pory wyłączone z opracowań jako tereny zamknięte. Musieliśmy więc przejść całą procedurę związaną z uchwaleniem tego planu - mówi burmistrz miasta i gminy. Plan został uchwalony, ale w międzyczasie zmieniło się prawo budowlane i na działce, którą gmina nabyła od PKP w 2019 r. , nie mieściły się wszystkie zaplanowane miejsca parkingowe. Konieczne było zatem dokupienie kolejnej działki, która była w sąsiedztwie, tym razem od samorządu województwa.

- Uzyskałam zgodę pana marszałka Adama Struzika i zarządu województwa na zakup tej działki, ale procedury trwały, dopiero na początku października podpisałam akt notarialny kupna- sprzedaży tej działki, i dopiero to pozwoliło wykonawcy uzyskać pozwolenie na budowę by mógł rozpocząć roboty budowlane. W tej chwili właśnie trwa budowa pierwszej części tej inwestycji...- dodaje burmistrz.

Wybudowany zostanie parking samochodowy na ponad sto samochodów, pętla autobusowa wraz z wiatą, w której mieścić się będzie parking rowerowy, toalety miejskie, będą wybudowane miejsca ładowania samochodów elektrycznych i przystanek autobusowy.

Więcej o dużej inwestycji w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz miasta i gminy Pilawa Albiną Łubian.

   POSŁUCHAJ

WJ/Garwolin/DW

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.