Garwolin

Pilawa: wnioski o dofinansowanie ważnych inwestycji

Region Śr. 23.02.2022 10:15:57
23
lut 2022

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pilawa, a co się z tym wiąże redukcja o siedemdziesiąt procent mocy i zwiększenie niskoemisyjności, poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Puznówka- to inwestycje, na które samorząd złożył wnioski o dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

W pierwszym rozdaniu Polskiego Ładu gmina Pilawa otrzymała ponad 5,3 mln zł na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy. Do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład samorząd złożył trzy wnioski, do 5, 10 i 15 mln zł. - Najmniejszy wniosek dotyczy infrastruktury energetycznej i oświetleniowej, chcielibyśmy w jego ramach wymienić oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Pilawa. Ostatni przetarg pokazał nam, że energia elektryczna wzrosła o ponad 100%, stąd chcielibyśmy kompleksowo zmodernizować oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Pilawa i modernizacja objęłaby wymianę 1350 szt. wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych na ledowe z dodatkową redukcją mocy w godzinach nocnych, chcielibyśmy również wykonać wymianę szafek, wysięgników, okablowania, jak również montaż nowoczesnego sterowania oświetleniem, i tutaj zastosowalibyśmy rozwiązania dotyczące kompensacji mocy biernej, jak również ogranicznik prądu rozruchu. Ta inwestycja zredukowałaby prawie o 70% moc, a tym samym zwiększyłaby niskoemisyjność- mówi burmistrz Albina Łubian.

Drugi wniosek dotyczy poprawy infrastruktury drogowej i w jego ramach gmina zamierza przeprowadzić modernizację sieci dróg, a konkretnie poprawić stan jakiejś drogi w każdej miejscowości w gminie, a w mieście Pilawa przebudować część ulic.
Trzeci wniosek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Puznówce. - Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej, pompowni w technologii suchej i przebudowę urządzeń obcych oraz inne roboty zgodnie z zakresem, jaki mamy w programie funkcjonalno- użytkowym...- dodaje burmistrz.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz Albiną Łubian

POSŁUCHAJ


WJ/Pilawa

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.