Garwolin

Powiat garwoliński: tarcza dla samorządów

Region Śr. 07.10.2020 11:40:00
07
paź 2020

Ponad 12,7 mln zł bezzwrotnej dotacji otrzymał powiat garwoliński i samorządy gminne w ramach tarczy antykryzysowej. Środki przekazane przez rząd wykorzystane zostaną na inwestycje ważne dla mieszkańców, jak remonty placówek oświatowych, świetlic, strażnic, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę i modernizację dróg, a także inne niezbędne lokalnie działania.

Tarcza 4.0 z pewnością poprawi płynność finansową jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze są przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych. Można je wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, takie jak szkoły, przedszkola, żłobki, wodociągi i kanalizacja, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki czy remonty. A także inne działania podejmowane w naszych małych ojczyznach. Na przykład powiat garwoliński przeznaczy ponad milion zł jako wkład własny do inwestycji sportowej, a drugi na dokończenie przebudowy budynku Ośrodka Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”. W Górznie postanowili wydatkować rządowe pieniądze w kwocie ponad 762 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej w Łąkach i rozbudowę garażu strażackiego powiązaną z budową domu Strażaka w Samorządkach. Ponad 970 tys. zł samorząd gminy Borowie przeznaczy na trzy inwestycje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i oświatową, a większość z prawie 900 tys. zł dotacji, gmina Miastków Kościelny przeznaczy na poprawę dróg w stolicy gminy. W gminie Maciejowice samorządowcy też postanowili wydatkować niewiele ponad 600 tys. zł na przebudowę dwóch dróg gminnych oraz modernizację budynku świetlicy wejskiej. Samorząd gminy Parysów 612 tys. zł zamierza zainwestować jako wkład własny do przebudowy dróg na osiedlu w Parysowie, jeżeli otrzyma dofinansowanie do tego zadania z FDS. Jeżeli tak się nie stanie, pieniądze przeznaczone zostaną na inny cel.


Na jakie konkretnie zadania inwestycyjne przeznaczyły te środki wybrane samorządy powiatu garwolińskiego- sprawdzał Waldemar Jaroń.

POSŁUCHAJ

Wkrótce sprawdzimy, na jakie cele wydatkować będą środki z tarczy antykryzysowej inne samorządy.
WJ/Garwolin [MSz]


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.