Wybory

Prezydent Andrzej Duda w orędziu: Postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu

Region Pon. 06.11.2023 21:19:12
06
lis 2023

Prezydent Andrzej Duda poinformował w orędziu transmitowanym w ogólnopolskich mediach, że postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jak podkreślił, decyzję podjął po spokojnej analizie, przeprowadzonych konsultacjach oraz zgodnie z dotychczasową tradycją parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu.

Prezydent dodał, że konsultacje z formacjami, które wprowadziły swoich kandydatów do parlamentu, były dobrymi i merytorycznymi rozmowami. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że jeśli misja utworzenia rządu przez przedstawiciela PiS się nie powiedzie, to według Konstytucji Sejm wybierze kandydata na premiera, a on niezwłocznie powoła go na to stanowisko. - Wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną zachowane - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za otrzymanie misji tworzenia rządu. Jak podkreślił, to przejaw zaufania ze strony prezydenta. Jeżeli Sejmowi nie udałoby się stworzyć rządu, wtedy prezydent w ciągu 14 dni powołuje premiera i na jego wniosek członków rządu oraz odbiera od nich przysięgę. W tym konstytucyjnym kroku Sejm udziela rządowi wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a w dwóch poprzednich krokach konieczna jest większość bezwzględna. Jeśli za trzecim podejściem nie uda się wyłonić rządu, prezydent musi skrócić kadencję Sejmu i zarządzić wybory. (źródło: IAR) 

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Edyta Łukaszewska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.