Diecezja siedlecka

Relikwie i obraz Błogosławionej Rodziny Ulmów w parafii Narodzenia NMP w Kodeńcu

Kościół Niedz. 19.05.2024 19:32:48
19
maj 2024

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, relikwie bł. Rodziny Ulmów peregrynują po polskich diecezjach, w tym diecezji siedleckiej. 16 maja relikwie i obraz Błogosławionej Rodziny Ulmów przybyły do parafii Narodzenia NMP w Kodeńcu.

Relikwie błogosławionych przybyły z parafii Dębowa Kłoda w asyście proboszcza ks. kan. Tomasza Kosteckiego i przedstawicieli rodziny tamtejszej parafii. Relikwiarz i obraz zostały przekazane na ręce proboszcza parafii Narodzenia NMP w Kodeńcu ks. Ireneusza Zielińskiego, a następnie przedstawicielom rodzin parafii i wprowadzone do świątyni. Witając relikwie błogosławionych Wiktorii i Józefa oraz ich dzieci Stasia, Basi, Władzia, Franciszka, Antosia i Marysi oraz dzieciątka pod sercem matki rodzone w męczeństwie…powiedział, że to wyjątkowa rodzina, która została wyniesiona do chwały ołtarzy i podkreślił wielki heroizm i miłość do bliźniego, które dały im niebo. Ta rodzina, która jest wzorem do naśladowania dla rodzin tutejszej parafii.

Odmówiono litanię do Błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi, męczenników oraz różaniec, podczas którego proszono za ich wstawiennictwem, aby rodziny stawały się rodzinami Bogiem silnymi, zjednoczonymi w miłości i posłusznymi Słowu. Aby małżonkowie byli otwarci na życie, pomocni wszystkim, a ich serca przepełniała miłość mocniejsza niż śmierć.

W kazaniu ks. Zieliński wskazał, że 16 maja to dzień szczególny, któremu patronuje św. Andrzej Bobola, męczennik, a parafia w Kodeńcu otwiera swe drzwi błogosławionej rodzinie Ulmów - również męczennikom. Dzień, w którym czytania wspaniale odnoszą się do wielkości wiary i całkowitemu oddaniu się Jedynemu Bogu przez wspomnianych męczenników żyjących w różnych czasach – nawiązując do czytań „oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci” oraz w słowach psalmu że „od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił”…a ich trwoga nie trwała długo. Zarówno św. Andrzej Bobola jak i Ulmowie doświadczyli „Ogrójca” jednocząc się z samym Chrystusem, gdyż wiedzieli co im grozi za swoją miłość względem bliźniego. Samarytanie z Markowej to nasi życzliwi pracowici i wrażliwi sąsiedzi, pracowici, o pięknym sercu matki, dobrym jak chleb. Ks. proboszcz wspomniał o warunkach, w jakich mieszkali Ulmowie i zwrócił uwagę na dom Józefa i Wiktorii. Dom, który stał się bezinteresownym darem – mimo swej skromności. Dom, który stał się miejscem posłuszeństwa Woli Bożej i ofiarnej pracy względem bliźniego.

Po kazaniu nastąpiło odnowienie przysięgi małżeńskiej przez małżeństwa zgromadzone w pierwszym dniu peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny z Markowej. Na zakończenie Mszy św. nastąpiło błogosławieństwo dzieci oraz oddanie czci relikwiom przez wszystkich zgromadzonych poprzez ucałowanie. Część wiernych została jeszcze na indywidualnej modlitwie, a chętni przybyli jeszcze o godz. 20:30, aby uczestniczyć w modlitwie różańcowej prowadzonej przez kółko różańcowe z Krzywowierzby i Kol. Krzywowierzba, a następnie o godzinie 21.00 uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim.

Pierwszy dzień, popołudnie 16 maja przebiegło od oczekiwania poprzez radosny charakter powitania błogosławionej rodziny z Markowej i uroczyste wprowadzenie w progi kodenieckiej świątyni poprzez zadumę nad miłosierdziem wypływającym ze szczerej wiary małżonków Ulmów i ich dzieci. Zatrzymaniem się nad „gestem miłości będącym cenną monetą, którą przypieczętowali bezinteresowność całkowitego daru z siebie w imię najwyższej miłości”, aby na „szczycie dnia” stanąć i powiedzieć: Jestem i Czuwam. Jestem z Kościołem i w Kościele. Czuwam w rodzinie i z rodziną.

17 maja był dniem, w którym błogosławioną rodzinę przekazano do parafii w Kolanie. Zanim to nastąpiło wierni gromadzili się na modlitwie różańcowej, koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy św., podczas której nastąpiło Zawierzenie rodzin kodenieckiej parafii za wstawiennictwem błogosławionej rodziny Ulmów. Był to czas błogosławiony z błogosławionymi. Czas spojrzenia na rodziny przez rodzinę Bogiem silną.Ks Ireneusz Zieliński
Mariusz Kuracki

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.