Kraj

Zagłosuj na projekt Radia Podlasie i Echa Katolickiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Region Czw. 18.05.2023 10:54:12
18
maj 2023

Mieszkańcy subregionu siedleckiego mogą już oddawać głosy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To Mazowszanie zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w ich okolicy. Polecamy Waszej uwadze projekt nr 538 - młodzieżowe warsztaty dziennikarskie „W świecie mediów”. To propozycja zajęć dla uczniów, dzięki którym będą oni umieli w świadomy sposób korzystać z mediów oraz sprawnie poruszać się w medialnej przestrzeni.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, wyłącznie online poprzez stronę https://bom.mazovia.pl/. Głosowanie jest bezpłatne.

Szczegółowy opis projektu

Aby aktywnie i dobrze tworzyć oraz komentować rzeczywistość, trzeba mieć wiedzę i umiejętności, pozwalające świadomie i odpowiedzialnie poruszać się w świecie mediów. Z pomocą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych przychodzi zespół profesjonalnych dziennikarzy z lokalnych/regionalnych mediów - prasy i radia. Dzięki inicjatywie pt. MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE "W ŚWIECIE MEDIÓW" młodzież rozwinie swoje kompetencje w zakresie dziennikarstwa, dowie się lub uporządkuje swoją wiedzę na temat tego - kim tak naprawdę jest dziennikarz i jak wygląda praca w redakcji? Jakie są główne zagadnienia i problemy współczesnego dziennikarstwa? Jak wygląda praca dziennikarza radiowego i reportera? Jak rzetelnie informować o wydarzeniach i czym różni się relacja radiowa od relacji w mediach społecznościowych i portalach informacyjnych? Uczniowie zostaną zaznajomieni z klasyką gatunków publicystycznych, podejmą próby ich samodzielnego tworzenia, dowiedzą się skąd czerpać inspiracje do tematów, informacje oraz zdjęcia. Dzięki szkoleniom, młodzież zwiększy swoją świadomość i sprawność językowość, rozwinie warsztat pisarski, dowie się - jak pisać, żeby być zauważonym i czytanym w Internecie, jak postować, żeby nie żałować... Warsztaty umożliwią poznanie konstrukcji poszczególnych gatunków prasowych i radiowych - zasady tytułowania oraz tworzenia leadów, pisania zapowiedzi, relacji i recenzji, przeprowadzania wywiadów i audycji radiowych.

Celem warsztatów będzie również zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami i komunikatami medialnymi, nabycie umiejętności rozróżniania rzetelnego przekazu medialnego oraz kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów. Podczas szkolenia młodzież pozna różnice pomiędzy informacją, opinią, perswazją oraz manipulacją. Uczniowie będą mieli okazję zweryfikować i ocenić dostępne w Internecie przykładowe treści. Uczestnicy spotkań będą mogli również zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem prasowo-radiowym, zwiedzić redakcje lokalnych mediów (zaplanowano 20 godzin wizyt studyjnych), a także wejść do wozu transmisyjnego. Podczas praktycznych części warsztatów, uczniowie będą mieli również okazję wcielić się w rolę dziennikarzy prasowych oraz reporterów radiowych. Cykl warsztatów prasowo-radiowych zostanie przeprowadzony w 20 wybranych placówkach oświatowych subregionu siedleckiego (ok. 600 uczniów), których dyrektorzy zgłoszą udział w akcji. W ramach inicjatywy zaplanowano w sumie 200 godzin szkoleń (pięć spotkań po dwie godziny - w każdej z 20 szkół). Tematyka spotkań zostanie wcześniej ustalona z dyrektorami placówek oświatowych.

Wypracowane wspólnie różne formy przekazu radiowego i prasowego, których motywem przewodnim będzie hasło "MOJE MAZOWSZE", stanowić będą nie tylko podsumowanie warsztatów, ale również zostaną opublikowane w prasie regionalnej oraz na portalach lokalnych mediów. Za każdy z opublikowanych materiałów (po jednym z każdej ze szkół), przewidziane jest honorarium dla autora.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu


Warsztaty prasowo-radiowe pomogą uczniom świadomie, swobodnie, ale i odpowiedzialnie poruszać się w świecie współczesnych mediów. Zajęcia będą swoistą bazą wiedzy na temat różnych form wypowiedzi - prasowych i radiowych, skłonią uczestników do kreatywnego myślenia i rozwijania umiejętności wyrażania swoich opinii. Dzięki szkoleniom teoretyczno-praktycznym, młodzież rozwinie zasób słownictwa, wzbogaci swój język, nauczy się zasad kultury wypowiedzi, odpowiedzialności za słowo, odpowiedniej interpretacji tekstów (na poziomie treści faktycznie zapisanej oraz treści w intencji autorskiej). Dzięki fachowej wiedzy, przekazanej podczas szkoleń przez profesjonalny zespół osób prowadzących - dziennikarzy są w mediach, szczególnie internetowych. Młodzież będzie potrafiła zapobiegać i radzić sobie z hejtem w sieci.

Poruszana podczas szkoleń tematyka i zdobyte umiejętności, mogą pomóc niejednemu uczniowi w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej, jaką może być właśnie dziennikarstwo. Ważnym aspektem jest również społeczny wymiar warsztatów, które pozwolą grupie łatwiej nawiązać kontakty oraz rozwinąć umiejętność komunikowania się w grupie rówieśników.

Adresaci projektu

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych podregionu siedleckiego.


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.