Kościół

Siedlce: Zakończyły się 33-dniowe Rekolekcje Zawierzenia Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi

Siedlce Niedz. 09.06.2024 11:07:23
09
cze 2024

8 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach, zakończyły się 33-dniowe Rekolekcje Zawierzenia Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadził ks. Grzegorz Suwała, diecezjalny duszpasterz Osób Zawierzonych.

Mszą świętą i spotkaniem, 6 maja, rozpoczął się czas Rekolekcji Zawierzenia. Ten czas przeżywało wspólnie ponad 150 osób z siedleckich parafii. Rozważania opierały się na wskazaniach św. Ludwika Marii Grignion de Monforth, jakie zapisał w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.

Czas rekolekcji podzielony był na cztery główne segmenty: wyrzeczenie się świata; poznanie siebie samego; poznanie Matki Najświętszej i ostatni, poznanie Jezusa Chrystusa. Każdy z tych okresów podsumowany był konferencją formacyjną jaką głosił ks. G. Suwała.

Na trzy dni przed zakończeniem Rekolekcji Zawierzenia, rozpoczęło się triduum modlitewne, podczas którego odprawiono nabożeństwa: drogi krzyżowej, przebłagania za grzechy i podpisania Aktów Zawierzenia. Każdemu z nich towarzyszyła piękna oprawa.

Msza święta podczas, której odczytano i złożono na ręce kapłanów własnoręcznie podpisane Akty Zawierzenia, odprawiona została 8 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Przewodniczył jej ks. Grzegorz Suwała, który wygłosił homilię. „Dziś pragniemy zjednoczyć się z Sercem Jezusa, przez Serce naszej kochanej Matki. Te dwa Serca, które pozostają w szczególnej bliskości, możemy powiedzieć, że żyją w przymierzu, one pragną przyjąć nasze życie. W naszych sercach niesiemy nie tylko radość z przeżytych Rekolekcji Zawierzenia, ale także to wszystko co było trudnością, co było naszym zmaganiem. To wszystko pragniemy złożyć w Sercu Matki, bo wiemy, że jak mówił św. Ludwik – twórca Drogi Zawierzenia – Ona wszystko poniesie Jezusowi. Ona nigdy nikogo i niczego na sobie nie zatrzymuje” – kontynuował kapłan.

„Ten nasz dzisiejszy Akt Zawierzenia wpisuje nas w wielką rodzinę serc wiernych naszej diecezji, którzy tworzą wspólnotę Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Czujmy się zaproszeni do tego, by nie tylko w niej być, ale dawać piękne świadectwo miłości do Jezusa i Maryi w dzisiejszym świecie, by również dzięki nam, inni będą na tę drogę wstępować” – zakończył ks. Grzegorz Suwała. Mszę świętą koncelebrował ks. Ireneusz Juśkiewicz, wikariusz parafii św. Józefa w Siedlcach, który wspomagał prowadzenie rekolekcji.

Śpiewy podczas Rekolekcji Zawierzenia animowała diakonia muzyczna Wspólnoty: Grażyna Golonka i Anna Wiszniewska.

Wspólnota Osób Zawierzonych w naszej diecezji, nieustannie się rozrasta. W wielu parafiach prowadzone są 33 – dniowe Rekolekcje Zawierzenia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poprzez stronę internetową: www.zawierzenisiedlce.pl, lub www.facebook.com/Zawierzeni

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.