Garwolin

Trojanów: szkoła w Więckowie została zlikwidowana

Region Pt. 26.05.2023 08:44:48
26
maj 2023

Niż demograficzny i mała liczba uczniów oraz wysokie koszty utrzymania, były powodem podjęcia decyzji o zlikwidowaniu z końcem sierpnia tego roku szkoły filialnej w Więckowie. Do placówki uczęszcza obecnie 11 uczniów, a roczny koszt kształcenia jednego ucznia jest w granicach 60 tys. zł.

Kilka tak temu samorząd gminy Trojanów przeprowadził reorganizację szkoły w Więckowie, przekształcając ją z ośmioklasowej w trzyklasową i stała się filią Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dawnych Słowian w Podebłociu. Na chwilę obecną do tej filii uczęszcza 11 dzieci, a w rozbiciu na roczniki, przedstawia się to następująco: czterolatki – 1 uczeń, pięciolatki – 2, sześciolatki – 2, pierwszej klasy nie ma, druga klasa – 3 i w trzeciej podobnie.

- Koszty utrzymania tej placówki były bardzo duże, bo wydawaliśmy rocznie ok. 700 tys. zł, czyli po przeliczeniu, koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł ponad 60 tys. zł rocznie. Są to kwoty bardzo wysokie. W tym czasie w szkole 2,5 etatu było pedagogicznych, woźna i 3 etaty palaczy zatrudnianych sezonowo w okresie grzewczym plus koszty opału i energii elektrycznej, także doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie i dzieci bardziej skorzystają, jeżeli przejdą do większej szkoły, czyli szkoły macierzystej do Podebłocia. W szkole tej jest stołówka, ponad 150 uczniów, klasy są bardziej liczne i naszym zdaniem, będą dzieci lepiej się tam rozwijały, zwłaszcza, że już w tej chwili dzieci z Więckowa dowozimy do szkoły w Podebłociu - podkreśla wójt Stanisław Kostyra i dodaje, że gmina stara się zapewnić zatrudnienie pracownikom zlikwidowanej szkoły. Woźna przejdzie do pracy w szkole w Podebłociu, palacze byli zatrudnieni sezonowo...

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem Stanisławem Kostyrą.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.