Radzyń Podlaski

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim najlepsi w Polsce w siedmiu zawodach

Region Pon. 19.06.2023 10:49:16
19
cze 2023

12 czerwca, uczniowie Technikum w ZSP w Radzyniu Podl. wraz z dyrektorem szkoły dr Grażyną Dzidą oraz nauczycielką Panią Moniką Kitlińską uczestniczyli w konferencji podsumowującej wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, która odbyła się w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Wśród nagrodzonych znalazło się osiemnastu uczniów Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Jedenastu z nich uzyskało tytuł laureata, a siedmiu finalisty.

W konferencji uczestniczyli i wręczali nagrody organizatorzy oraz goście:

• Pan dr hab. Radosław Brzózka, pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej MEIN, który odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do organizatorów i uczestników Olimpiady,
• Pan Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania,
• Pan Wojciech Polak, reprezentujący Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
• Pani Bożena Ćwiek, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
• Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
• Pani Elżbieta Denejko, dyrektor Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie,
• Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich,
• Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, reprezentującego Polskie Towarzystwo Informatyczne,
• Pani Ewelina Związek, specjalista ds. promocji i współpracy Fundacji VCC,
• Pan dr inż. Michał Charlak, prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
• Pan dr inż. Marek Grabias prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej;
• Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
• Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
• Pan Jacek Misiuk, zastępca dyrektora LSCDN,
• Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN,
• Pani Marlena Jędrych, Małgorzata Kołodyńska, Dorota Modzelewska, specjaliści LSCDN,
• Pan dr inż. Jakuba Bis, z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, który wygłosił wykład tematyczny "Innowacyjny startup, czyli przedsiębiorca w warunkach skrajnej niepewności".

Konferencję rozpoczęła Bożena Jarmuł oraz Jacek Misiuk. Następnie Pan dr hab. Radosław Brzózka odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do organizatorów
i uczestników Olimpiady. W dalszej części głos zabrali organizatorzy Olimpiady i zaproszeni goście, którzy podkreślali, jak dużym osiągnięciem młodzieży są tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed Dyplomem” oraz zwracali uwagę
na potrzebę wzmacniania i zwiększania poziomu kształcenia zawodowego w Polsce.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki Olimpiady i podsumowano jej przebieg.

W centralnym etapie uczestniczyło 212 uczniów, 119 zespołów reprezentujących 53 szkoły techniczne z 30 miejscowości w 9 województwach. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w 17 kwalifikacjach zawodowych. Wyłoniono 68 laureatów i 144 finalistów, wśród których uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim stanowili najbardziej liczną grupę. Uczniowie naszej szkoły startowali
w siedmiu kwalifikacjach zawodowych i we wszystkich uzyskali miejsca na podium.

Lista nagrodzonych uczniów ZSP wraz z opiekunami:

Technik budownictwa (BUD.14):

II miejsce - Szymon Wierzchowski (laureat) kl. 4tbmp
II miejsce - Bartłomiej Kostrzewa (laureat) kl. 4tbmp
III miejsce - Mateusz Zakrzewski (laureat) kl. 4 tbmp
Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Ewelina Kozyra-Sikorska

Technik ekonomista (EKA.05):
I miejsce - Izabela Karczmarz (laureat) kl. 4telp
Finalista - Dominika Krzyżanowska kl. 4telp
Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Anna Gryta

Technik hotelarstwa (HGT.06):
III miejsce - Julia Grzeszczuk (laureat) kl. 4tshp
Finalista - Aleksandra Mackiewicz kl. 4tshp
Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Ewa Nestorowicz

Technik informatyk (INF.03):
I miejsce - Piotr Piasko (laureat) kl.4tip
Finalista - Kacper Chomiuk kl. 4 tip
Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Agnieszka Frączek

Technik logistyk (SPL.04):
II miejsce - Bartłomiej Rola (laureat) kl. 4telp
Finalista - Jakub Kołtun kl. 4telp
Finalista - Aleksandra Kulik kl. 4telp
Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Renata Stefaniak

Technik usług fryzjerskich (FKR.03):

I miejsce - Julia Mościbrodzka (laureat) kl. 4tfgp
II miejsce - Paweł Goliński (laureat) kl. 4tfgp
II miejsce - Emilia Steć (laureat) kl. 4tfgp
Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Katarzyna Magier, Monika Mazur

Technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12):
III miejsce - Katarzyna Wójcik (laureat) kl. 4tfgp
Finalista - Joanna Szwed kl. 4tfgp
Finalista - Kacper Krupski kl. 4tfgp
Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Monika Kitlińska

Dwoje laureatów: ZSP Izabela Karczmarz i Piotr Piasko zajęli I miejsce
i otrzymało „Indeksy Politechniki Lubelskiej”, co gwarantuje im przyjęci na I rok studiów Politechniki Lubelskiej z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego. Indeksy wręczył laureatom dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni, Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich wspólnie z Panem Radosławem Brzózką pełnomocnikiem ds. strategii edukacyjnej MEIN, Panem dr Mariuszem Banachem, zastępcą Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania i Panią Bożeną Ćwiek, dyrektorem Oddziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Laureatów i finalistów z ZSP kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa nagrodzono voucherami VCC
na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe.

Uczeń ZSP, laureat w zawodzie technik informatyk Piotr Piasko został nagrodzony voucherem PTI na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne.

Dyrektorom szkół, nauczycielom i finalistom wręczono imienne podziękowania za wysokie wyniki uzyskane przez młodzież podczas kolejnych etapów Olimpiady Zawodowej.
Podczas konferencji rozstrzygnięto także konkurs dla nauczycieli. Wyróżnienia za opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w kl. I – IV technikum (zadanie, rozwiązanie, klucz oceny) otrzymało pięciu nauczycieli. Wśród nich znalazła się Pani Monika Kitlińska - nauczyciel gastronomii ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (zadanie praktyczne dla technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12). Dyplomy i nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczali Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Oświaty i Wychowania, Pan Paweł Droździel, prorektor PL i Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie działające we współpracy z Politechniką Lubelską oraz Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.