Biała Podlaska

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.F.Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej ze stypendiami Marszałka Województwa Lubelskiego

Region Śr. 07.06.2023 17:08:52
07
cze 2023

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” to program stypendialny realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Głównym zadaniem LKT jest wspieranie najzdolniejszych uczniów szkół, które przygotowują swoich wychowanków do zawodu.

W ramach tego projektu w roku szkolnym 2022/2023, 50 uczniów szkół bialskich otrzymało stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w kwocie 3 500 zł.
Po raz kolejny stypendystami programu „Lubelska Kuźnia Talentów” zostali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.F.Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej. W tym roku szkolnym to aż 35 uczniów technikum klas 1-4 oraz szkoły branżowej I stopnia.

Otrzymane stypendium uczniowie będą mogli przeznaczyć na rozwój osobisty m.in. kursy i szkolenia zawodowe, wyjazdy i inne wydarzenia poszerzające wiedzę w zakresie rozwijanych kompetencji, zakup sprzętu komputerowego oraz innych narzędzi do kształtowania i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Znalezienie się w gronie najzdolniejszych uczniów to, oprócz gratyfikacji materialnej, ogromny sukces oraz powód do dumy dla samych wyróżnionych, jak i placówki, której są uczniami.

fot: http://zsz2.bialapodlaska.pl
Iwona Kuzawińska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.