Siemiatycze

Zakończyło się II posiedzenie Konwentu Marszałków pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego

Region Czw. 22.04.2021 13:26:00
22
kwi 2021

Projekty programów krajowych w nowej perspektywie, tegoroczny Szczyt Cyfrowy ONZ w Katowicach, psychiatria dzieci i młodzieży w kontekście trwającej pandemii – m.in. na te tematy dyskutowali włodarze regionów i eksperci podczas środowego (21 kwietnia) Konwentu Marszałków Województw RP. Obradom przewodniczył marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Marszałek Kosicki, zamykając obrady Konwentu, podziękował uczestnikom gremium za wysiłek, jaki włożyli w jego przygotowania i przebieg.

- Mam szczerą nadzieję, że warunki epidemiologiczne pozwolą, by kolejne, trzecie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod naszym przewodnictwem odbyło się już nie w formule online, a tradycyjnie. By udało nam się spotkać osobiście – mówił marszałek Kosicki. – Województwo Podlaskie jest niezwykle gościnnym i pięknym regionem, zapraszamy, by się o tym przekonać.

W harmonogramie zakończonego spotkania znalazły się prelekcje i dyskusje związane z aktualnie najważniejszymi kwestiami dla samorządów regionów. Najwięcej emocji wzbudził temat bieżącej sytuacji związanej z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027, relacjonowany przez Waldemara Budę, Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Wszyscy czujemy, że jesteśmy w wyjątkowym momencie – mówił o pracach nad projektowaniem nowej perspektywy Waldemar Buda. - To jest duże wyzwanie, wcale nie łatwiejsze niż wcześniej. Mamy doświadczenia z lat poprzednich, ale pojawiły się też nowe wymagania, z którymi musimy się mierzyć.

Poinformował on o zaawansowaniu stanu prac. Jak podkreślił, równolegle trwają prace nad programami regionalnymi i krajowymi, z których większość jest już konsultowana. A jednocześnie tworzony jest Krajowy Plan Odbudowy, który w przyszłym tygodniu zostanie przedłożony Radzie Ministrów, a do końca kwietnia - Komisji Europejskiej.

Przedmiotem kolejnego spotkania był organizowany w Polsce 16. Szczyt Cyfrowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Przedstawiony jako szansa na prezentację polskiego dorobku i know-how odbiorcom z całego świata. Odbędzie się on w dniach 6-10 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- To światowe wydarzenie wysokiej rangi, co roku organizowane w innym państwie. Od kilku lat jest na nim obecny sekretarz generalny ONZ – mówił Krzysztof Szubert, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej i Pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021.

W ramach planowanego w systemie hybrydowym wydarzenia może wziąć udział kilka tysięcy uczestników: przedstawicieli administracji, biznesu, organizacji pozarządowych i świata nauki. Jak podkreślił Michał Pukaluk, dyrektor Departamentu Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

O problemach współczesnej psychiatrii dzieci i młodzieży mówił podczas kolejnego panelu prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, jako największe bolączki tej dziedziny wskazując na: braki kadrowe, niedofinansowanie świadczeń, a także infrastrukturę. Podkreślił on, że warunki w jakich funkcjonowała przez ostatni rok młodzież i dzieci, to wysoki czynnik ryzyka dla ich zdrowia psychicznego, a dostęp do pomocy w tym zakresie, jest ograniczony.

- Szacuje się, że od 400 do 600 tys. dzieci i młodzieży w Polsce wymaga pomocy w obszarze zdrowia psychicznego – mówił ekspert, zwracał też uwagę, że pandemiczna rzeczywistość, a zwłaszcza izolacja, pogłębiają problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. Profesor podkreślił, że niezbędne jest konsekwentne wdrażanie reformy opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz budowanie kadry udzielającej pomocy.

Jak podkreślał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i gospodarz II Konwentu Marszałków Województw RP, problem – choć w różnym stopniu – dotyczy wszystkich regionów Polski, także województwa podlaskiego. Marszałek przypomniał, że w trakcie budowy jest Centrum Psychiatrii Dziecięcej i Dorosłych przy szpitalu klinicznym w Białymstoku. Na ten cel Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 17 mln zł z funduszy unijnych i 23 mln zł z budżetu państwa.

Ostatni z paneli dotyczył optymalnych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i zmian klimatycznych przy wykorzystaniu programu LIFE. Jako ekspert głos zabrał Andrzej Muter z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zachęcając do aplikowania o środki z programu, przedstawiał przykłady projektów zrealizowanych przez województwa w ubiegłym roku.

Posiedzenie Konwentu Marszałków zakończyło głosowanie nad wspólnymi stanowiskami. Przyjęto trzy, dotyczące: finansowania opieki psychiatrycznej, dofinansowania nocnych dyżurów pracy aptek oraz obszaru zdrowia w REACT-EU.

Marszałkowie zwrócili uwagę na niedofinansowanie opieki psychiatrycznej i problemy pomiotów udzielających świadczeń w tym zakresie. Wskazali też pilną potrzebę zmiany przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie finansowania pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Jak czytamy w stanowisku, obecnie brak jest podstaw prawnych na dofinansowanie takich dyżurów ze środków publicznych samorządu terytorialnego.

Trzecie ze stanowisk dotyczy finansowania z instrumentu REACT-UE szpitali jako podmiotów, które są najbardziej zaangażowane w walkę i niwelowanie długofalowych skutków zdrowotnych pandemii COVID-19.

W ramach przewodnictwa Województwa Podlaskiego odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Zaplanowane jest ono w czerwcu br.

Źródło: Województwo Podlaskie
Foto: Piotr Babulewicz, Mateusz Duchnowski / UMWP
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk


Posty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

https://www.facebook.com/142210712522850/posts/3917778254966058/
https://www.facebook.com/142210712522850/posts/3917941848283032/
https://twitter.com/wojpodlaskie/status/1384815418121068544?s=20
https://twitter.com/wojpodlaskie/status/1384828954293555200?s=20
https://www.facebook.com/142210712522850/posts/3918016501608900/

ABol/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.