Siemiatycze

Zakończyły się egzaminy ósmoklasistów

Region Pt. 26.05.2023 12:07:09
26
maj 2023

Zaczęli od języka polskiego, potem była królowa nauk – matematyka, na koniec egzaminacyjnego maratonu zmierzyli się z językiem obcym nowożytnym (najczęściej to językiem angielskim). W dniach 23 – 25 maja odbywały się tegoroczne egzaminy ósmoklasistów.

To był czas wytężonej pracy uczniów, a także całej szkolnej społeczności, mówi o egzaminach ósmoklasistów Joanna Gołubkiewicz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach. Wyniki egzaminu będą znane na początku lipca czekają na nie zarówno uczniowie, jak i szkoła. - Dobry wynik jest radością dla ucznia i jego rodziny, ale też dla nauczyciela, który uczy, który wkłada dużo siły w przygotowanie swoich wychowanków, jest też radość dla dyrekcji szkoły. Dobre wyniki świadczą także o renomie szkoły. Są rożnego rodzaju rankingi, porównywania no i chciałoby się, żeby chociaż w średnim pułapie wypaść w Polsce, a najlepiej żeby były to wyniki powyżej średniej.

Ósmoklasiści mieli 120 minut na egzamin z języka polskiego, 100 na matematykę i 90 na sprawdzian wiedzy z języka obcego nowożytnego. Na wszystkich egzaminach osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się miały dodatkowy czas na pisanie egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Ilość zdobytych punktów to jeden z elementów decydujących o przyjęciu ucznia do wybranej szkoły średniej. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 w większości województw odbywa się w terminie od 15 maja do 19 czerwca. W lipcu odbędą się rekrutacje uzupełniające.

Na początku maja towarzyszyliśmy uczniom w czasie egzaminów maturalnych, teraz byliśmy z ich młodszymi kolegami w czasie egzaminów ósmoklasistów. Co uczniowie mówili o egzaminach? Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach podchodziła do nich z dość dużym spokojem. Podsumowując egzamin z języka polskiego uczniowie dużo mówili o lekturach, także o tych swoich ulubionych, usłyszeliśmy m.in., że „Balladyna” jest najlepszą książką z lektur, „Kamienie na szaniec” są top of the top, a „Dziady” są najlepsze, bo napisał je Adam Mickiewicz. Z matematyki większość zapytanych spodziewa się dobrych a nawet bardzo dobrych wyników, niektórzy liczą nawet na 100%. Uczniów nie przestraszył też egzamin z języka angielskiego, często ta pewność swojej wiedzy i umiejętności połączona jest z dużym obyciem z językiem obcym także poza szkołą.

Tuż przed ostatnim z trzech egzaminów z uczniami klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, a już po zakończeniu egzaminu o podsumowanie tego sprawdzianu poprosiliśmy dyrekcję szkoły.Foto: ABol, SP3
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.