Kraj

Zmianę adresu czy rachunku bankowego emeryt lub rencista musi dokonać w określonym czasie

Region Wt. 05.12.2023 10:56:55
05
gru 2023

O zmianie adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego należy jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli świadczeniobiorca zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

Osoby, które pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą pamiętać o tym, aby na bieżąco informować ZUS o zmianie adresu zamieszkania czy numeru rachunku bankowego. Muszą to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem płatności swojego świadczenia.

- Jeśli zmieniony zostanie adres czy rachunek bankowy, na który ZUS przekazywał emeryturę czy rentę, a z przyczyn technicznych nie jest już możliwe wprowadzenie zmiany na najbliższą wypłatę świadczenia, to ZUS dokona zmiany dopiero od następnej wypłaty. Dlatego, zanim emeryt czy rencista zdecyduje się zamknąć dotychczasowy rachunek bankowy i otworzyć nowy powinien upewnić się, czy ZUS zdąży dokonać zmiany od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie jego świadczenie trafi na nieczynne konto, bank zwróci je do ZUS-u, a senior będzie musiał dłużej poczekać na wypłatę świadczenia. Aby uniknąć takich sytuacji i opóźnienia w wypłacie, informację o zmianie rachunku należy złożyć w ZUS-ie minimum 12 dni roboczych przed terminem płatności świadczenia – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.
Zmianę banku, do którego ma być przekazywana emerytura bądź renta czy zmianę adresu można zgłosić w placówce ZUS-u, gdzie pracownicy pomogą wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce). - Taki formularz można także wypełnić w domu i wysłać go pocztą. Druk dostępny jest na stronie internetowej ZUS-u. Wniosek o zmianę danych można także złożyć, nie wychodząc z domu przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Najszybszą formą zmiany dyspozycji jest złożenie wniosku elektronicznie przez PUE ZUS lub dostarczenie go osobiście – dodaje rzeczniczka.

W decyzji o przyznaniu emerytury czy renty w pouczenie znajduje się informacja, aby o zmianie adresu, czy numeru rachunku bankowego powiadomić ZUS na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. - Jeśli zatem zmienimy bank, do którego ma być przekazywane świadczenie lub zmienimy adres, to pamiętajmy, aby jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.