Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Rolnicy Czw. 13.04.2023 08:10:52
13
kwi 2023

W okresie wakacji 2023 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Za pośrednictwem Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 26 dzieci z chorobami układu oddechowego, urodzonych w latach 2008 – 2016 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w okresie od 13 lipca do 2 sierpnia.

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

• Stan zdrowia dziecka.
• Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
• Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia)

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:
• formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka
• formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
• oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczące zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Wnioski można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w Placówkach Terenowych KRUS do 26 maja.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w PT KRUS w Siedlcach.

Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.