Kwadrans o wsi i rolnictwie z 12 października 2023 r.

Rolnicy Czw. 12.10.2023 16:37:54
12
paź 2023

Program dla szkół jest unijnym działaniem, którego głównym celem jest zmiana nawyków żywieniowych. Odpowiedzialnym za jego realizację jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ciągu 6 lat - od roku szkolnego 2017/2018 do roku szkolnego 2022/2023, dostarczono około 1,4 mld porcji owocowo-warzywnych i mlecznych. W minionym roku szkolnym w „Programie dla szkół” uczestniczyło ok. 87% dzieci z grupy docelowej − w sumie około. 1,7 mln dzieci z klas I–V szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych oraz dwóch pierwszych klas szkół baletowych.

Umowy na realizację dostaw ze szkołami podpisało 79 zatwierdzonych dostawców owoców i warzyw oraz 79 dostawców mleka i produktów mlecznych. W każdym semestrze roku szkolnego 2023/2024 jedno dziecko może otrzymać 32 porcje owoców i warzyw oraz 25 - 26 porcji mleka i przetworów mlecznych. Porcje są udostępniane uczniom przez 8 do 12 wybranych tygodni w każdym semestrze roku szkolnego, a w każdym z tygodni otrzymują oni co najmniej 2 porcje owoców i warzyw oraz co najmniej 2 porcje mleka i przetworów mlecznych. Nowością w roku szkolnym 2023/2024 jest wprowadzenie soku jabłkowo-malinowego. ,,Program dla szkól” jest finansowany ze środków Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz polskich.

Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR powiedział w rozmowie z Andrzejem Ilczukiem, że do ,,Programu dla szkół” można przystąpić w każdym momencie roku szkolnego. Najpierw szkoła musi znaleźć dostawcę produktów, następnie podpisuje z nim umowę i zgłasza ją do Oddziału Terenowego KOWR. Lista dostawców oraz informacje o formalnościach związanych z ,,Programem dla szkół” znajdują się na stronie KOWR. Marcin Wroński dodał, że w ramach ,,programu dla szkół' realizowane są również działania edukacyjne – posty i filmy w mediach społecznościowych i portalu Youtube, wycieczki do zakładów przetwórczych i gospodarstw rolnych. Chodzi w nich nie tylko o kreowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, ale również uświadomienie uczniom skąd pochodzi żywność. Dyrektor Wroński podkreślił, że to także kreowanie patriotyzmu konsumenckiego- zwracanie uwagi na lokalnych charakter produktów oraz szacunek dla ciężkiej pracy rolników.
Biogazownie rolnicze na portalu erolnik,gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił nową funkcję na portalu erolnik.gov.pl. Umożliwia ona składanie wniosków o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego lub aktualizacji tych wniosków w formie elektronicznej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również w zakresie biogazowni rolniczych oraz spółdzielni energetycznych.

W październiku i listopadzie KOWR zaplanował cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych. Ich harmonogram znajdziemy na stronie Instytucji. Biogazownię rolniczą użytkują państwo Monika i Tomasz Cieślikowie z Pokaniewa w powiecie siemiatyckim. Wiosna gościli uczestników jednego z takich szkoleń. Substratem w instalacji jest gnojowica, bowiem głównym kierunkiem produkcji gospodarstwa jest mleko. Monika i Tomasz Cieślikowie gospodarują na blisko 400 hektarach i posiadają około 200 krów mlecznych rasy holsztyno-fryzyjskiej. Ich biogazownia ma moc 44 kW.

Bitwa regionów 2023

Podsumowano Bitwę Regionów 2023. Ogólnopolski finał Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w Tomaszowie mazowieckim. Jury przewodniczył Karol Okrasa. pierwsze miejsce przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich Szaflary z województwa małopolskiego za danie - ślebodna jorka z saflarzańskiej dziedziny piecono na zawaterniku. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich “Drużyna sprzed olszyny” w Kudrach z gminy Jabłoń za udziec indyka z wronimi uszami i kapustą kiszoną faszerowany, pieczony pod pierzynką z masła, podany z gamzą ziemniaczaną pod skwarkami i ogórkiem kiszonym. Trzecie miejsce na podium zajęło zaś Koło Gospodyń Wiejskich Olmoncianki z województwa podlaskiego za polędwiczki wieprzowe z podlaskiego stołu. Jury postanowiło ponadto przyznać dwa wyróżnienia - dla Koła Gospodyń Wiejskich "Ach te Baby” z województwa zachodniopomorskiego za rybę w ogniu z kwaśnikiem oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczawie Dolnej z województwa podkarpackiego za karczek z dzika z plackami ziemniaczanymi i sosem z grzybów leśnych.

Organizatorem Bitwy Regionów jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. POSŁUCHAJ

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.