Kwadrans o wsi i rolnictwie z 16 listopada 2023 r.

Rolnicy Czw. 16.11.2023 12:40:31
16
lis 2023

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, upoważnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do nieodpłatnego przekazywania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego. Waldemar Humięcki dyrektor generalny KOWR powiedział w rozmowie z Andrzejem Ilczukiem, że przekazanie następuje w drodze umowy, po wniosku samorządu.

Można to zrobić wtedy, jeśli dany grunt w planie zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jest przeznaczony na cel publiczny. Może to być budowa szkoły, boiska, placu zabaw czy placówki służby zdrowia. Samorząd ma 10 lat na wykorzystanie otrzymanego gruntu zgodnie z celem. Jeśli tego nie zrobi, musi albo zwrócić grunt do Zasobu, albo wpłacić jego równowartość.

Bezzwrotna pomoc finansowa

KOWR wspiera tereny popegeerowskie. Waldemar Humięcki przypomniał, że samorządy, na terenie których działały PGR-y, mogą starać się o bezzwrotną pomoc finansową. Te środki przeznaczane są na modernizacje infrastruktury służącej mieszkańcom - dróg, chodników, wodociągów i kanalizacji, obiektów energetycznych czy ciepłowniczych. Chodzi o poprawę jakości życia na terenach popegeerowskich. Z bezzwrotnej pomocy finansowej mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, ośrodki akademickie, badawcze czy szkoleniowe. Od 1999 do 2022 roku KOWR udzielił ok. 1,2 mld zł takiego wsparcia.

Pszczelarz Roku


Jeden z najlepszych polskich pszczelarzy roku 2023 mieszka w naszym regionie. Wśród tegorocznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku znalazł się Michał Strzaliński z miejscowości Wołyńce k. Siedlec. Konkurs Pszczelarz Roku organizuje Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju przy współpracy m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Grand Prix i tytuł Pszczelarza Roku IX edycji Konkursu otrzymała Katarzyna Maziec z województwa warmińsko-mazurskiego. Michał Strzaliński został nagrodzony w kategorii pszczelarstwo towarowe. Pszczelarz z Wołyniec posiada 250 rodzin pszczelich utrzymywanych w pasiekach stacjonarnych i wędrownych, oraz systematycznie wprowadza nowoczesne rozwiązania. W tegorocznym Konkursie Pszczelarz Roku Michał Strzaliński otrzymał również wyróżnienia.

Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa realizuje mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w oparciu o „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa” zatwierdzany przez Komisję Europejską. Jest to działanie delegowane do KOWR przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. POSŁUCHAJ
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.