Kwadrans o wsi i rolnictwie

Kwadrans o wsi rolnictwie z 27 lipca 2023 r.

Rolnicy Czw. 27.07.2023 15:45:13
27
lip 2023

W dzisiejszym kwadransie mówimy o: współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z GPW Ventures, nadzorowaniu przez KOWR spółek z branży rolnej, ustawie o biogazowniach rolniczych, wyróżnieniu dla Dyrektora Generalnego KOWR oraz o piknikach z produktem polskim.

KOWR i GPW Ventures
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obejmie większościowy pakiet akcji w spółce GPW Ventures Asset Management. Nowa Spółka inwestycyjna będzie służyć wspieraniu innowacji w polskim sektorze rolnym. Jej działalność inwestycyjna zostanie uruchomiona jeszcze w 2023 roku. Decyzję w tej sprawie ogłosił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

- Dzięki współpracy GPW Ventures i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dzięki tym środkom, które przekaże do spółki KOWR obejmując akcje, stworzymy przestrzeń dla polskich innowatorów, przedsiębiorców, wynalazców, naukowców, aby finansować i wdrażać najciekawsze i najbardziej obiecujące pomysły z takich obszarów, jak: produkcja nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, produkcja i sprzedaż pasz, nawozów, środków ochrony roślin, automatyzacja, cyfryzacja rolnictwa czy wreszcie cały sektor energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich – powiedział Robert Telus. Minister rolnictwa i rozwoju wsi dodał, że działalność Spółki wpisywać się będzie także w obszar patriotyzmu gospodarczego.

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl powiedział w wideokomentarzu GPW, że objęcie akcji przez KOWR w GPW Ventures Asset Management jest dopełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego przed trzema laty. Marek Dietl dodał, że dzięki tej decyzji można ruszyć z pracami Spółki i rozpocząć wyszukiwanie najlepszych inwestycji, które przyczynią się do unowocześniania polskiego rolnictwa.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki powiedział, że decyzja o objęciu akcji GPW Ventures Asset Management wpisuje się w misję i strategię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Dyrektor Humięcki podkreślił, że dzięki tej spółce uda się uzyskać dodatkowy, efektywny mechanizm wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorców rolnych, którzy będą zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych, usługowych i produktowych w szeroko pojętym obszarze rolnictwa.

Przed trzema laty, 14 lipca 2020 roku, GPW Ventures i KOWR podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie rozwoju innowacji w szeroko rozumianym sektorze rolnictwa. Celem tej współpracy jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie, a także obszarów wiejskich poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych. W tym celu utworzona została dedykowana spółka inwestycyjna, której większościowym udziałowcem będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Nadzór KOWR nad spółkami z branży rolnej

W Polsce działa kilkadziesiąt państwowych spółek zajmujących się hodowlą roślin i zwierząt. Nadzór nad nimi sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Marek Chibowski zastępca dyrektora generalnego KOWR podkreślił na konferencji prasowej, że KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 31 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i polskiego rolnictwa.

Marek Chibowski przedstawił wyniki finansowe poszczególnych spółek. Podkreślił, że ubiegły rok był pierwszym w ciągu pięciu lat, kiedy wszystkie spółki wykazały dochód. W spółkach, nad którymi nadzór sprawuje KOWR prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Spółki odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie. Posiadanie zasobów genetycznych stwarza warunki dla stabilizacji cen nośników postępu na rynku krajowym oraz zabezpiecza potrzeby polskiego rolnictwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w skali międzynarodowej.

Departament Nadzoru nad Spółkami posiada też udziały w kilkunastu spółkach działających na rzecz rolnictwa na mocy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o KOWR oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Są to m.in. Krajowa Grupa Spożywcza, Spółka Widawa czy Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Ustawa o biogazowniach rolniczych

Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że przyjęta przez parlament ustawa o biogazowniach rolniczych i biopaliwach, to przepisy bardzo ważne dla polskich biogazowni, ale przede wszystkim dla polskiej transformacji energetycznej. „To, że udało nam się przeprowadzić ustawę, która bardzo ułatwia inwestowanie w OZE, to sukces”- podkreślał minister.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział, że ustawa o biogazowniach rolniczych przyspieszy proces transformacji energetycznej na wsi, pozwoli też na rozwój hodowli zwierząt. Nowe przepisy mają ułatwić budowę takich instalacji, a pozostały z produkcji surowiec będzie można wykorzystać jako nawóz.

Zdaniem ministra Roberta Telusa rozwój biogazowni rolniczych jest korzystny dla środowiska i polskiej gospodarki. Dzięki ustawie gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza zyskają nowe ułatwienia przy budowaniu mniejszych biogazowni rolniczych. Nowa ustawa zakłada, że w takich instalacjach trzeba będzie wykorzystywać lokalny surowiec. Równocześnie wprowadzone zostaną limity maksymalnej mocy i ograniczona możliwość zbywania biogazowani. Przypomnijmy, że szkolenia dotyczące biogazowni rolniczych w tym roku w całej Polsce zorganizował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Instytucja chce docierać z informacjami o tym sposobie wykorzystania możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych do rolników oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Wyróżnienie dla Dyrektora Generalnego KOWR

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki, jako Honorowy Patron ogólnopolskiego konkursu AgroLiga został uhonorowany tytułem Przyjaciela AgroLigi i obdarowany okolicznościową statuetką 30-lecia AgroLigi. Tym samym znalazł się w gronie kilkunastu osób, które odebrały to zaszczytne wyróżnienie podczas Gali 30-lecia AgroLigi w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 30 lat trwania konkursu AgroLiga w latach 1993-2022 „przewinęło się” w nim ok. 8 tys. najbardziej przedsiębiorczych polskich rolników i agrofirm zajmujących się szeroko rozumianą obsługą polskiego rolnictwa.

Pikniki z produktem polskim

W całym kraju odbywają się pikniki z produktem polskim. To okazja do prezentacji i promocji polskiej żywności i produktów tradycyjnych. W trakcie pikników tradycyjne potrawy prezentują Koła Gospodyń Wiejskich. W Parczewie pierwsze miejsce otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „Drużyna sprzed olszyny” w Kudrach za Udziec z indyka z wronimi uszami i kapustą kiszoną, faszerowany, pieczony pod pierzynką z masła, podany z gamzą ziemniaczaną pod skwarkami i ogórkiem kiszonym. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbówce za przygotowanie potrawy Bałwany Babci Broni - pierogi z kaszą jaglaną w cieście, zaś trzecie - Koło Gospodyń Wiejskich Hołowianki z Hołowna za rześkie pierogi z omastą.

Pikniki z produktem polskim organizują Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, KRUS oraz Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Zwykle są one połączone z kolejnymi etapami Bitwy Regionów - konkursu kulinarnego dla KGW.

Fot.: KOWR
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.