Nowe ogniska grypy ptaków

Rolnicy Pt. 21.05.2021 16:21:46
21
maj 2021

W związku z występującą w województwie mazowieckim wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), padły drób jest na bieżąco utylizowany w dedykowanych do tego zakładach. Obecnie zutylizowano większość drobiu z wykrytych dotychczas ognisk. Do 20 maja 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 122 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Wojewoda mazowiecki 19 maja podpisał kolejne rozporządzenie w tej sprawie.

Do 20 maja w powiatach mławskim, żuromińskim, płockim, sierpeckim oraz siedleckim przekazano do utylizacji prawie 14,8 mln szt. padłego drobiu. Na ten moment pozostaje w ogniskach prawie 118 tys. szt. drobiu oczekującego na przekazanie do unieszkodliwienia.

Wojewoda Mazowiecki 20 maja br. zorganizował kolejny sztab Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MWZZK), podczas którego rozmawiał ze starostami powiatów oraz Powiatowymi Lekarzami Weterynarii, o bieżącej sytuacji, w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków na ich terenie.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł cały czas apeluje do Starostów oraz właścicieli drobiu o podjęcie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków, w tym tworzenie grzebowisk.

W posiedzeniu MWZZK udział wziął także Główny Lekarz Weterynarii. Mirosław Welz podkreślił, że konieczne jest przerwanie łańcucha kolejnych zakażeń. Obecnie trwają m.in. starania, aby usprawnić proces badania próbek, pobieranych w miejscach, w których występuje podejrzenie wystąpienia ogniska ptasiej grypy. Zwrócił się także z apelem do samorządów i służb zaangażowanych w zwalczanie choroby o ścisłą współpracę w tym zakresie.

19 maja br. Wojewoda Mazowiecki podpisał rozporządzenie określające środki do zwalczania choroby na terenie powiatu na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego, przasnyskiego oraz siedleckiego. Obszary te zostały objęte restrykcjami. Inspekcja Weterynaryjna na Mazowszu wdrożyła wszystkie procedury zwalczania HPAI, określone w rozporządzeniu Wojewody. We wszystkich gospodarstwach, w których wykryto ogniska, cały czas prowadzone są działania związane z likwidacją choroby.

Zgodnie z rozporządzeniem, wyznaczono:


Obszar zapowietrzony, obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) oraz obszar buforowy (który znajduje się na terenie powiatu gostynińskiego, sierpeckiego i mławskiego nie objętego ww. obszarami: zapowietrzonym i zagrożonym. Wyżej wymienione obszary są wyszczególnione w rozporządzeniu Wojewody z 20 maja 2021 r. znajdującym się w załączniku.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in.:
odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie;
niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa;
stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
niezwłoczne informowanie miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in.:
przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
organizowania polowań na ptaki łowne,
· przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
odnowy populacji ptaków łownych.
Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:
niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków;
stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt,
zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:
· przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
· odnowy populacji ptaków łownych;
· organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

Ponadto w niżej wymienionych miejscowościach w obszarze zapowietrzonym nakazuje się zgodnie z zapisami rozporządzenia, ubój lub uśmiercanie prewencyjne w obrębie zakładu pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii, drobiu utrzymywanego w zakładach komercyjnych oraz zakazuje się utrzymywania ptaków w zakładach niekomercyjnych:
1) w powiecie żuromińskim:
a) w gminie Lubowidz miejscowości: Obórki, Zatorowizna, Mleczówka, Kipichy, Ruda, Galumin, Przerodki, Wylazłowo, Wronka, Suchy Grunt, Obórki, Płociczno,
b) w gminie Kuczbork miejscowości: Bagienice Duże, Bagienice Nowe, Bagienice Małe, Szronka, Łążek, Krzywki Bratki,
c) w gminie Siemiątkowo miejscowości: Pijawnia, Stare Budy Osieckie, Nowe Budy Osieckie, Budy Koziebrodzkie, Karolinowo, Osowa, Gutkowo, Wola Łaszewska,
d) w gminie Lutocin miejscowości: Felcyn, Elżbiecin,
e) w gminie Bieżuń: Mak, Adamowo;
2) w powiecie mławskim:
a) w gminie Strzegowo miejscowości: Unikowo, Budy Wolińskie, Budy Giżyńskie, Giżyn, Giżynek, Stara Maryśka, Chądzyny-Kuski,
b) w gminie Szreńsk miejscowości: Krzywki-Piaski, Grądek,
c) ulica Krajewo w mieście Mława,
d) w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości Łomia, Parcele Łomskie, Cegielnia Lewicka,
e) w gminie Szydłowo miejscowość Szydłowo,
f) w gminie Stupsk miejscowości Kolonia-Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne, Sułkowo-Kolonia;
3) w powiecie sierpeckim:
a) w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Kosemin, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Rekowo, Kęsice, Jeżewo, Makomazy, Ostrowy, Orłowo, Majki Duże, Majki Małe,
b) w gminie Rościszewo miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki-Stara Wieś,
c) w gminie Gozdowo miejscowości: Rogieniczki, Cetlin;
4) w powiecie gostynińskim w gminie Gostynin miejscowości: Kleniew, Sieraków, Marianów Sierakowski, Sierakówek, Lisica, Leśniewice, Anielin, Halinów, Nowa Wieś na zachód od drogi 1422W, Stanisławów Skrzański, Skrzany;
5) w powiecie płockim:
a) w gminie Bielsk miejscowości: Gilino, Rudowo, Smolino, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Lubiejewo, Józinek, Kuchary-Jeżewo, Ciachcin, Goślice, Ciachcin Nowy, Konary, Machcino, Drwały, Niszczyce-Pieńki, Kłobie,
b) w gminie Radzanowo: Trębin, Męczenino;
6) w powiecie płońskim w gminie Raciąż miejscowość Jeżewo-Wesel;
7) w powiecie siedleckim:
a) w gminie Paprotnia miejscowość Rzeszotków,
b) w gminie Suchożebry miejscowości Brzozów i Nakory.
Na obszarze buforowym nakazuje się m.in.:
· trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt,
· zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach,
· zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu,
· zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Na obszarze buforowym zakazuje się m.in.:
· przemieszczania ptaków z zakładów i do zakładów,
· organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania,
· odnowy populacji ptaków łownych.

Ponadto, jeżeli możliwe jest odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan, właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie tych zwierząt w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.