Rusza nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Rolnicy Śr. 14.02.2024 17:48:34
14
lut 2024

W ramach konkursu Koła Gospodyń Wiejskich w całej Polsce będą mogły przystąpić do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Te, które zajmą w nim pierwsze miejsce, przejdą do etapu ogólnopolskiego. Jest o co walczyć, bo główna nagroda wynosi 10 tys. zł.

Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać na adres mailowy konkurs.KGW@prezydent.pl poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (w wersji pdf lub doc/docx), potwierdzenie wpisu koła do odpowiedniego rejestru oraz krótki amatorski materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez koło, trwający nie dłużej niż 120 sekund, promujący działalność koła.

Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa koła); prezentować najważniejsze informacje o kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 31 marca.

KARTA ZGŁOSZENIOWA


Etap wojewódzki
Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z dwóch etapów cząstkowych: oceny formalnej kart zgłoszeniowych oraz oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych. Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II. W II etapie Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru laureatów na szczeblu wojewódzkim. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

Nagrody na szczeblu wojewódzkim
Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie pierwsze miejsce, otrzyma dyplom laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu konkursu w czerwcu. Koła, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplomy laureatów, a za czwarte i piąte miejsce otrzymają dyplomy–wyróżnienia. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Etap ogólnopolski
Konkurs na szczeblu ogólnopolskim odbędzie się w czerwcu w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.
Temat przewodni etapu ogólnopolskiego konkursu brzmi „Polskie tradycje wielkanocne”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w tym etapie może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

Uczestnicy zaprezentują na potrzeby konkursu specjały kuchni regionalnej, obejmujące dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło, przystawkę przyrządzoną zgodnie z tradycją wielkanocną i jedną potrawę słodką oraz inscenizację słowno–muzyczno–ruchową trwającą nie więcej niż 4 minuty.

Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły drugie i trzecie miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024. Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w konkursie pierwsze miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Nagrody:
Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję konkursową. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości: pierwsze miejsce – 10.000,00 zł brutto; drugie miejsce – 6.000,00 zł brutto; trzecie miejsce – 4.000,00 zł brutto.
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie laureatów pierwszego miejsca. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni). Finaliści konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Więcej informacji dostępnych w REGULAMINIE.Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.