Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas żniw

Rolnicy Wt. 02.07.2024 17:46:52
02
lip 2024

Rozpoczęły się żniwa - okres zbioru plonów przez rolników. To czas wzmożonego ruchu w gospodarstwach i na drogach. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze, czasem o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

- W obliczu możliwych zagrożeń apelujemy do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajmy szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajmy tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Nie zapomnijmy także o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom i odpowiedniego nadzoru nad najmłodszymi w czasie wykonywania prac – apelują policjanci.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!


1. Użytkuj tylko sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną.
2. Prawidłowo zabezpiecz maszyny i urządzenia podczas pracy i postoju. Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny.
3. Nie przewoź ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach, zabezpiecz przewożony ładunek objętościowy przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu.
4. Zapewnij właściwą opiekę dzieciom oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie.
5. Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił.
6. Ogranicz ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.sierżant sztabowy Jagoda Stanicka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.