Biała Podlaska

33-dniowe rekolekcje zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi w parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

20
lut 2024

W środę, 6 marca w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej rozpoczną się 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. W tej parafii taka forma rekolekcji zostanie podjęta po raz pierwszy. Uroczyste zawierzenie nastąpi 7 kwietnia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (w tym roku przesuniętą ze względu na Wielki Tydzień). Dla osób zainteresowanych spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 27 lutego o godzinie 18.00.

Wcześniej w bialskiej parafii św. Michała przy ul. Pokoju w niedzielę, 25 lutego podczas każdej Mszy świętej będzie można usłyszeć świadectwo osób zawierzonych Maryi oraz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej formy rekolekcji.

Pomysłodawcą i twórcą idei zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi jest święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Był on kapłanem, pisarzem, a przede wszystkim misjonarzem żyjącym we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku (1673-1716). Propagował gorąco ideę powierzenia się Bogu przez Maryję. Stworzył 33-dniowy program duchowego przygotowania się do Aktu Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz treść samego Aktu Zawierzenia.

Św. Ludwik Maria uważany jest za pioniera pobożności maryjnej i mariologii, której wyrazem jest jego najbardziej znane dzieło „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, gdzie rozwija koncepcję niewolnictwa duchowego jako dobrowolnego i ufnego poddania Maryi. Pisze on m.in.: „Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny”. Napisał również dzieło pt. „Tajemnica Maryi” określił w nim, na czym polega istota i zakres prawdziwego nabożeństwa do Maryi, zwanego Świętą Niewolą Miłości.

Akt ofiarowania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, bł. Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” – „Cały Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Montfort. Idea oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję inspirowała wielu świętych i przyjaciół Boga, m.in. św. Maksymiliana Kolbego, Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego czy założyciela Legionów Maryi Sługę Bożego Franka Duffa.

Do 33-dniowych rekolekcji może dołączyć każdy, kto głęboko pragnie doświadczyć niezwykłej opieki Matki Przenajświętszej, skorzystać z duchowego skarbu, przekazanego Kościołowi przez św. Ludwika Marię.

- Uroczystość Zwiastowania NMP, to główna uroczystość i święto patronalne ruchu zawierzenia. Tak wskazuje w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do NMP św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Zawierzenie Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, do którego przygotowuje się przez 33 dni, to coraz bardziej popularna forma rekolekcji. W naszej diecezji jest w sumie zawierzonych kilka tysięcy osób, zaś w Polsce ta liczba jest o wiele większa – mówi ks. Michał Gosk inicjator sprowadzenia relikwii św. Ludwika de Montfort do naszej diecezji i prowadzący od kilku lat rekolekcje Zawierzenia.

Wspólnota Zawierzonych Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi działa na terenie diecezji siedleckiej od kilku lat. Jej diecezjalnym duszpasterzem jest ks. Grzegorz Suwała.Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.