Biała Podlaska

II Dzień Nowenny do św. Michała Archanioła w bialskiej parafii

22
wrz 2023

29 września w Kościele obchodzone jest święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pierwszy z nich jest patronem miasta Biała Podlaska. Stąd w parafii św. Michała Archanioła przy ul. Pokoju, odbędą się uroczystości o charakterze miejskim połączone z odpustem parafialnym. Wydarzenie poprzedza dziewięciodniowa nowenna.

W drugim dniu nowenny do św. Michała Archanioła w bialskiej parafii pod tym wezwaniem modlitwie towarzyszyło wezwanie „święty Michale Archaniele – rządco dworu niebieskiego – módl się za nami". W sposób szczególny na ten dzień zostali zaproszeni mężczyźni, dziadkowie, ojcowie i chłopcy.

Eucharystię poprzedziła modlitwa nowennowa, w czasie której odczytywane były dziękczynienia i prośby napisane przez uczestników.

Podczas Mszy świętej, której przewodniczył ks. Michał Gosk – wikariusz, mówił o roli jaką w dzisiejszych czasach ma pełnić mężczyzna.

Kaznodzieja powiedział, że św. Michał Archanioł, który woła "Któż jak Bóg", wskazuje aby dzisiejszy mężczyzna pociągał ku Nieskończonemu dobru najpierw samego siebie, a potem swoich najbliższych.

Ten dzień nowenny dopełniony został wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu zakończoną modlitwą Apelu Jasnogórskiego . W piątek 22 września zaproszone zostały do nowennowej modlitwy kobiety i dziewczęta, a szczególnie matki i babcie.ks. Michał Gosk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.