Kraj

Patron upominających się o wolność religijną

Kościół Czw. 25.05.2023 13:16:44
25
maj 2023

We wspomnienie bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego o jego nauczaniu chcą przypomnieć Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej. Na Jasnej Górze okazją do tego będzie spektakl słowno-muzyczny. „Prymas Tysiąclecia staje się patronem dla tych, którzy upominają się o wolność religijną” – mówi ks. prof. Waldemar Cisło.

Gdy przed laty PKWP zapytała bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego o największe potrzeby Kościoła w Polsce, padła odpowiedź: „klasztory kontemplacyjne i seminaria duchowne”. Słowa wypowiedziane przez Prymasa Tysiąclecia zainaugurowały akcję, która dziś jest znana pod hasłem „Cicha i wierna obecność”. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera tysiące sióstr z całego świata, m.in. w remontach, zakupie maszyn do szycia i innych narzędzi do pracy.

„Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński, który sam spotkał się z prześladowaniem komunistycznego reżimu, dziś uczy nas, jaką rolę wobec prześladowań i wobec dramatu wojny, powinien podjąć Kościół” – mówi ks. prof. Waldemar Cisło. Wykładowca UKSW przywołuje słowa Prymasa skierowane do inteligentów polskich. „Kardynał posłużył się ewangelicznym obrazem z przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Kiedy bogacz woli odwracać wzrok od bólu, żebrakowi przychodzą z pomocą psy. One liżą jego rany. To faktyczny obraz Kościoła stającego się szpitalem, noclegownią, kuchnią. Taki Kościół nie dezerteruje, nie wątpi” – wyjaśnia ks. prof. Cisło.

Prymas Tysiąclecia – jak zauważa dyrektor sekcji polskiej PKWP – wiedział, co znaczy zapłacić cenę za upominanie się o prawdę, a także najsłabszych i bezbronnych. Był internowany: w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. Wykładowca UKSW obrazuje to współczesnym przykładem z Nikaragui. Przypomina o systemowej walce reżimu z Kościołem w tym kraju, ograniczaniu wiernym możliwości brania udziału w nabożeństwach, profanacjach i atakach na miejsca kultu, a także aresztowaniach i zastraszaniu kapłanów. „Kościół łatwo uczynić winnym, gdy to władza sobie nie radzi. Nienawiść jest wtedy kierowana przeciwko wierzącym, a żaden reżim łatwo nie odda władzy” – podkreśla ks. prof. Cisło.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a także kierowane przez dyrektora sekcji polskiej Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej troszczą się o upamiętnienie bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymasowi Tysiąclecia poświęcona została konferencja w murach UKSW. Ukazały się też dwie publikacje naukowe, m.in. „Kardynał Stefan Wyszyński. Polskie i Europejskiej Drogi do Wolności”. WIĘCEJ: https://centrumwolnosci.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/30/2022/11/5.pdf.

We wspomnienie bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze odbędzie się spektakl słowno-muzyczny „Magnificat de Claromontana”. Oratorium zostało skomponowane przez Tadeusza Melona jako wotum dziękczynne za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Częścią spektaklu, którego początek organizatorzy przewidzieli na godz. 19.30, są fragmenty nauczania bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej ks. prof. Jan Przybyłowski podsumuje dwuletnią działalność Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej. O godz. 18.30 rozpocznie się Msza św.

Więcej informacji: https://centrumwolnosci.uksw.edu.pl/2023/05/23/magnificat-de-claromontana/.Biuro Prasowe PKWP Polska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.