Kraj

PGE otworzyła nowe farmy fotowoltaiczne na Podlasiu

Region Pon. 25.09.2023 17:24:26
25
wrz 2023

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zakończyła prace budowlane na dwóch farmach PV – Gutki i Gutki 2 – o łącznej mocy 12 MW. Nowe instalacje słoneczne powstały na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Wytworzona przez nie energia elektryczna zasili blisko 7 tys. gospodarstw domowych.

– Powstanie nowych elektrowni fotowoltaicznych na Podlasiu to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. To przedsięwzięcie od podstaw rozwijane było przez PGE Energia Odnawialna. Zostało ono zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 540 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Przygotowania do realizacji inwestycji zostały zapoczątkowane przez PGE Energia Odnawialna wydzierżawieniem gruntu w 2020 roku. Pod koniec 2021 roku uzyskano pozwolenia na budowę, a sama budowa rozpoczęła się w połowie 2022 roku.

Instalacje PV Gutki i Gutki 2 składają się z około 22 tys. paneli monokrystalicznych. Powstały na działce o powierzchni 15,7 ha. Panele zamontowane na nowych farmach PGE o łącznej mocy 12 MW będą w stanie wyprodukować według szacunków ponad 14 GWh rocznie. Dzięki temu energia elektryczna trafi do blisko 7 tys. gospodarstw domowych.

Budowa farm fotowoltaicznych Gutki i Gutki 2 jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Każda z farm otrzymała 13 908 506 PLN preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co pozwoliło na sfinansowanie ponad 60 proc. wartości inwestycji. Pożyczki spłacane będą przez 15 lat, z możliwością umorzenia 20 proc. wartości.

Łącznie do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać w eksploatacji lub w budowie elektrownie PV o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o łącznej mocy ponad 2 GW.
Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 29 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2478 MW.

Wywiad ks. Pawła Brońskiego z Marcinem Karlikowskim - Prezesem Zarządu PGE

Wywiad Macieja Dąbrowskiego z Radia Nadzieja z Michałem Wiśniewskim - wiceministrem MON


Konferencja PGEBiuro Prasowe Grupy PGE
fot,video/ xPB

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.