Region

Prof. dr hab. Mirosław Minkina został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu w Siedlcach

Siedlce Wt. 23.04.2024 17:17:06
23
kwi 2024

Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach, podczas zebrania wyborczego, 23 kwietnia wybrało rektora Uniwersytetu na kadencję 2024–2028. Przez kolejne cztery lata będzie nim prof. dr hab. Mirosław Minkina, który uzyskał bezwzględną większość głosów elektorskich. W głosowaniu na rektora oddano 157 ważnych głosów, za kandydaturą prof. Minkiny oddano 87 głosów, 66 przeciw przy 4 wstrzymujących. Kadencja prof. Mirosława Minkiny rozpocznie się 1 września br.

Prof. dr hab. Mirosław Minkina z Uniwersytetem w Siedlcach związany jest od 2007 r. Wcześniej pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na różnych stanowiskach eksperckich i kierowniczych. Był też na placówkach dyplomatycznych w Ambasadzie RP w Brukseli oraz Przedstawicielstwie RP przy NATO i Przedstawicielstwie RP przy Unii Zachodnioeuropejskiej. Znajdował się w zespole dyplomatów, wprowadzających Polskę do NATO w 1999 r.

W 2002 r. obronił pracę doktorską „Problemy bezpieczeństwa w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO”. Habilitację uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy „Wywiad w państwie współczesnym”. W siedleckiej Uczelni pełnił funkcję kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych oraz dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Od 2016 r. jest prorektorem ds. Nauki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym polityki bezpieczeństwa NATO, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Jest autorem 10 monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Wypromował 6 doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Zna język angielski, francuski i rosyjski. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Medalem za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni. Jest członkiem Zespołu Doradców Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Należy do European Security Association i Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
informacja Wt. 23.04.2024 14:56:07

Tamara będzie zachwycona.