Biała Podlaska

Publikacja z okazji 100-lecia Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

16
maj 2024

We wtorek, 21 maja w liturgiczne wspomnienie św. Wiktora, w Janowie Podlaskim Kapituła Kolegiacka Janowska świętować będzie Jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji powstała specjalna książka: „Kapituła Kolegiacka Janowska 1924 – 2024”.

Biskup siedlecki we wstępie do książki pisze: „W kapłańskich biogramach zapisane zostały dzieje miłości do Boga, do człowieka i do Ojczyzny. Z wewnętrznej miłości do Boga, wyrażanej w codziennej modlitwie, zakorzeniona była ofiarna i wytrwała praca duszpasterska. Przejawiała się ona w głoszeniu Ewangelii, w trosce o wysoki poziom życia moralnego, o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, jak również w ofiarnej trosce potrzebującym. Biogramy odzwierciedlają również dzieje naszej Ojczyzny i naszego siedleckiego Kościoła. Dostrzegamy w nich okrucieństwo zaborów, II wojny światowej i patriotyczne postawy bohaterów w sutannach, okupione śmiercią w kościołach, plebaniach i obozach koncentracyjnych. Czytając biogramy stajemy się także świadkami cierpienia, represji, prześladowań i skazywania księży na więzienia w czasach okupacji niemieckiej i komunizmu”.

Książka „Kapituła Kolegiacka Janowska 1924–2024”, jest hołdem pamięci biskupom i księżom. Jednocześnie zapisane świadectwo kapłańskiej posługi stanowi pomoc, aby kolejne pokolenia młodych kapłanów dawało dobre odpowiedzi na wyzwania i sytuacje, w jakich dziś Kościół musi realizować swoją misję.

Jubileuszowe obchody rozpoczną się o godzinie 10.00 w Bazylice Mniejszej. Po modlitwie okolicznościowej i powitaniu, uczestnicy wysłuchają konferencji Diecezjalnego Ojca Duchownego, ks. prałata Kazimierza Matwiejuka: „Kapituła Kolegiacka w służbie kościoła Siedleckiego”. Następnie biskup pobłogosławi pamiątkową tablicę dedykowaną wszystkim kanonikom. Zwieńczeniem świętowania będzie Msza św. i Te Deum za dzieło apostolskie biskupów, oraz za wszystko, co było dobre, piękne i budujące w historii kapituły na przestrzeni tych stu lat. Po Mszy św. wszyscy udadzą się do Diecezjalnego Domu Pielgrzyma na wspólny, uroczysty obiad.

Janów Podlaski w XVIII w. był siedzibą biskupów łuckich. Pierwsza wzmianka o istnieniu Kapituły w Janowie pochodzi z 1711 roku. Następną ważną datą jest 30 VI 1818 roku. Wtedy to Papież Pius VII eryguje diecezję Janowską czyli Podlaską i Kapitułę Katedralną przy kościele Trójcy Świętej. Tragiczna historia Polski splata się z trudną historią diecezji. Wywiezieni przez Rosjan biskupi Gutkowski i Szymański, skasowana diecezja, ograniczenie wolności, prześladowanie i męczeństwo unitów, potajemna praca duszpasterska księży to właśnie historia trudna, ale chwalebna.

Nasza diecezja została wskrzeszona przez papieża Benedykta XV w 1918 roku. Biskup Henryk Przeździecki, na początku swojego pasterzowania skierował prośbę do Stolicy Apostolskiej o przeniesienie siedziby biskupiej i Kapituły Katedralnej z Janowa do Siedlec. Papież Pius XI 25 stycznia 1924 r. podniósł kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach do godności katedry. Następnie biskup dekretem z 29 kwietnia 1924 r. dokonał przeniesienia stolicy biskupiej i katedry wraz z kapitułą do Siedlec.

W związku z powyższym Stolica Apostolska na prośbę biskupa Przeździeckiego, nadała byłej katedrze pod wezwaniem Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, tytuł Kościoła Kolegiackiego i ustanowiła przy nim Kapitułę Kolegiacką. Uczynił to papież Pius XI, 20 lutego 1924 r. Było to nawiązanie do tradycji, istniejącej od 1711 r. w Janowie, Kolegiaty Janowskiej Diecezji Łuckiej.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Marek Weresa

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.