Diecezja siedlecka

Radzyń Podlaski: księża z parafii Trójcy Świętej odnowili przyrzeczenia kapłańskie

29
wrz 2023

W czwartek, 28 września na uroczystej Mszy św. o godzinie 19.00 w parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim w ramach Misji Ewangelizacyjnych kapłani diecezji siedleckiej pochodzący z tejże parafii, na czele z J.E. abp Andrzejem Dzięgą odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

Ceremonia była pełna wzruszeń zarówno wiernych jak i samego księdza arcybiskupa, który wraz z 15 kapłanami koncelbrował tę wyjątkową dla środowiska radzyńskiego Eucharystię. 12 kapłanów, którzy przy tym ołtarzu sprawowali na przestrzeni kilkudziesięciu lat swoje prymicje, odnowiło przyrzeczenia kapłańskie. A byli to: ks. Jacek Golbiak, ks. Jerzy Janowski, ks. Józef Wójcik, ks. Wojciech Walczyna, ks. Andrzej Oworuszko, ks. Wojciech Szabrański, ks. Mirosław Niewęgłowski, ks. Jan Dzięga, ks. Jan Spólny, ks. Paweł Janowski, ks. Zbigniew Karwowski i oczywiście abp Andrzej Dzięga.

Celebrans zwrócił się również do służby liturgicznej, wspominając, iż sam przed wielu laty do niej należał. Wyraził nadzieję, iż spośród niej w przyszłości wyrosną przyszli kapłani.

W czasie Eucharystii radzyńskie rodziny w sposób uroczysty przyjęły z rąk kapłanów Biblię, Słowo Boże do swojego życia i relacji rodzinnych.


Piotr Skowron

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.