Diecezja siedlecka

Rekolekcje dla singli i dorosłych w Siedlanowie

28
wrz 2023

W rekolekcjach zatytułowanych „Nie bój się, moje dziecko, Jakubie, mały Izraelu” (Iz 41,14), które odbyły się w dniach 22-24 września w Siedlanowie uczestniczyło 36 osób samotnych, przeżywających kryzysy duchowe i przygotowujących się do podjęcia istotnych decyzji życiowych.

Konferencje zostały poświęcone następującym zagadnieniom: celowi życia, trzem rodzajom bogactw duchowych, rozróżnianiu pokus i natchnień, dokonywaniu wyborów życiowych oraz kontemplacji Boga. Każdego dnia rekolektantom towarzyszyła modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu i Najświętsza Eucharystia. W sobotę i w niedzielę uczestnicy rekolekcji mogli wyjawić swoje myśli na wspólnotowych spotkaniach, prezentując tym samym wszystkim zebranym wnioski i sugestie zrodzone pod wpływem łaski rekolekcji. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty oraz odbycia indywidualnej rozmowy z prowadzącym rekolekcje. Wielu z rekolektantów miało również możliwość nawiązania bliższych więzi duchowych pomiędzy sobą. W ten sposób wielu z nich poznało wiele osób podobnie myślących i żyjących zgodnie z chrześcijańskimi zasadami.


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.