Diecezja siedlecka

Rekolekcje z ks. Jarosławem Tomaszewskim w Siedlanowie

18
kwi 2024

W dniach 26-28 kwietnia w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla Członków Kół Żywego Różańca i wszystkich chętnych. Poprowadzi je ks. Jarosław Tomaszewski. Temat spotkania: „Biblijny czas odbudowy świątyni Jerozolimskiej – czas odnowy kościoła dzisiaj”.

Współcześnie katolicy wciąż słyszą o Kościele w stanie kryzysu. Podczas skupienia uczestnicy postawią sobie pytanie: czy to Kościół jest w kryzysie, czy raczej cywilizacja? Będą modlić się, inspirowani epoką wielkiej odbudowy świątyni jerozolimskiej, jaka miała miejsce tuż po ciemnym czasie Niewoli Babilońskiej, w szóstym i piątym wieku przed narodzeniem Chrystusa, kiedy naród wybrany stracił wolność, deptany butem barbarzyńców. A jednak Bóg zmienił bieg historii i powołał wielkich mężów – Aggeusza, Ezdrasza, Nehemiasza i Zachariasza – aby dokonali odbudowy świątyni. Jak mówią organizatorzy „pragniemy i my nabyć ufności, że mimo trudnego stanu świata, cywilizacji zachodniej i kultury, Kościół odnowi się, odmłodzi i ponownie przyczyni się do nawrócenia świata”. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą Pisma Świętego.

Koszt rekolekcji: 200 zł
Plan spotkania:

Piątek – 26 kwietnia
18:00 - Msza Święta
19:00 - kolacja
19:45 katecheza I – Epoka odbudowanej świątyni jerozolimskiej a odnowa Kościoła dziś – wprowadzenie

Sobota – 27 kwietnia

8:00 - modlitwy
8:30 - śniadanie
9:15 - katecheza II – Duchowość Aggeusza
10:00 - kawa
10.30 - katecheza III – Duchowość Ezdrasza
12:00 - Msza Święta
13:00 - obiad
15:00 - koronka do Bożego miłosierdzia i katecheza IV – Duchowość Nehemiasza
17:15 - różaniec
18:00 - kolacja, spotkanie
Ok. 20:00 - adoracja

Niedziela – 28 kwietnia
8:00 - modlitwy
8:30 - śniadanie
9:15 - konferencja V – Duchowość Zachariasza
10:00 - kawa
10:30 - Kolokwium braterskie, podsumowanie, dialog, Q&A
12:00 - Msza Święta
13:00 - obiad

Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.