Kościół

Spotkanie dyrektorów szkół noszących imię Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Siedlce Wt. 20.02.2024 15:55:39
20
lut 2024

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda i biskup Grzegorz Suchodolski spotkali się we wtorek, 20 lutego z dyrektorami szkół z diecezji siedleckiej noszących imię Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celem spotkania było przygotowanie kalendarium wydarzeń diecezjalnych i ogólnopolskich, w których poszczególne placówki mogą uczestniczyć.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zbliżającej się Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Kard. Wyszyńskiego na Jasną Górę. Jej organizatorem jest istniejące od 2006 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pielgrzymka odbędzie się 22 maja.

Natomiast 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 8 Siedlcach zaplanowano finał Konkursu Wiedzy o Błogosławionym Kardynale Wyszyńskim, połączony z uroczystościami patronalnymi szkoły.

Gośćmi dzisiejszego spotkania były Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, a także Michalina Jankowska Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Warto dodać, że 27 kwietnia 2023 roku na mocy z kan. 394 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda powołał Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jej skład weszło10 szkół noszących imię Kardynała Wyszyńskiego funkcjonujących na terenie diecezji siedleckiej: szkoła w Dziewulach, w Świdrach, Głoskowie, SP nr 8 w Siedlcach, szkoła w Radoryżu Smolanym, w Szóstce, Krzewicy, Gończycach, Gocławiu, i Siemieniu. Opiekunem szkół jest ks. kan. Paweł Kindracki Dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego siedleckiej Kurii Biskupiej.

Głównym celem działalności szkół ma być promowanie wiedzy o życiu, działalności i dziedzictwie Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz propagowanie idei i wartości uosabianych przez Prymasa Tysiąclecia. W tę działalność wchodzi współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami, a także kształtowanie postaw moralnych, społecznych i patriotycznych zgodnych z nauczaniem Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zarówno u dzieci i młodzieży jak również nauczycieli, wychowawców i rodziców.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.