Łuków

Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej: pierwszy rok za nami!

Kościół Pon. 29.05.2023 11:26:31
29
maj 2023

W sobotę 27 maja w Łukowie zakończył się pierwszy rok zajęć Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej. Mszy świętej na zakończenie roku akademickiego sprawowanej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył ks. kan. Jacek Sereda, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Siedlcach i diecezjalny duszpasterz rodzin.

We wprowadzeniu do Mszy świętej, dyrektor Studium ks. Jakub Kozak powiedział: „Chcemy podziękować Panu Bogu za powołanie naszego Studium do istnienia i za zaproszenie do udziału w tym dziele jakie każdy z nas odczytał. Dziękujemy Bogu za natchnienia, wezwania, wiedzę, umocnienie, za budzące się w nas pragnienia, za to, że chcemy wiedzieć więcej i bardziej służyć. Dziękujemy za relacje, które rozpalały w nas pragnienie, aby wszyscy poznali tę Miłość, którą jest Bóg”. Msza święta była dziękczynieniem za słuchaczy Studium, wykładowców, posługujących w nim, za dobrodziejów oraz bliskich, którzy umożliwiają członkom swoich rodzin pogłębianie wiedzy o małżeństwie i rodzinie.

W homilii ks. Jacek Sereda podziękował słuchaczom Studium za pierwszy rok ich wysiłku i formacji. Wyraził również pragnienie, aby słuchacze byli gotowi coraz bardziej włączać się do posługi w Kościele. Na przykładzie świętego Pawła, Kapłan wskazał możliwości i kierunki, jakie już w tym momencie słuchacze mogą podjąć, aby coraz więcej ludzi mogło usłyszeć Ewangelię o małżeństwie i rodzinie. Ukazał, że podejmowany wysiłek kształcenia i formacji jest wyrazem relacji z Panem Bogiem. Przestrzegał również, aby konsekwentnie, nie zwracając uwagi na przeciwności, realizować wezwanie Jezusa „Pójdź za mną!”. „Czujcie się zaproszeni – mówił ks. Sereda – Kościół was potrzebuje. Ważny jest przykład świeckich i księży. Ludzie mają prawo do rzetelnej wiedzy o życiu małżeńskim i rodzinnym”. Kaznodzieja podziękował słuchaczom, że ten etap ich dojrzewania wiary przezywają w Kościele przez udział w formacji i kształceniu w Studium.

Na zakończenie Eucharystii ks. kan. Andrzej Kieliszek, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, wyraził uznanie dla działalności Studium i radość, że mieści się ono w Łukowie. Życzył również dalszego rozwoju dzieła. Po skończonej Eucharystii miała miejsce agapa przygotowana przez uczestników Studium. Rodzinny klimat spotkania sprzyjał dzieleniu się doświadczeniami i inspiracjami jakie zrodziły się w słuchaczach Studium.

Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej zostało powołane do istnienia, aby kształcić świeckich do posługi duszpasterskiej wobec narzeczonych, małżeństw i rodzin. Absolwenci będą mogli zostać doradcami życia rodzinnego w parafialnych i dekanalnych poradniach rodzinnych, wspierać działania duszpasterzy podczas katechez przedmałżeńskich bądź konferencji czy kursów dla małżeństw. Naukę i formację w Studium można podjąć również dla wzmocnienia własnego małżeństwa oraz pogłębienia wiedzy z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego.

W pierwszym roku, w Studium wzięło udział 30 osób z całej diecezji. Słuchacze brali udział w zajęciach z Biblii, teologii, psychologii życia małżeńskiego i rodzinnego, filozofii, komunikacji i mediacji. Studenci odbyli również kurs I stopnia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny. Zajęcia w Studium trwają dwa lata. Odbywają się co 2-3 tygodnie przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Podczas każdego zjazdu centralnym punktem dnia jest Eucharystia. W pierwszym roku działalności Studium wzięło również udział w Kursie „Nowe Życie” prowadzonym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji.

Od 1 czerwca rusza nabór na nowy rok akademicki. Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: http://drsiedlce.pl/rekrutacja/. Zapytania można kierować mailem na adres: studium@drsiedlce.plks. Jakub Kozak

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.