Siemiatycze

W Siemiatyczach rozmawiano o sprawach osób z niepełnosprawnościami

Region Sob. 24.02.2024 19:07:29
24
lut 2024

„Jak integrować nie wykluczać” pod tym hasłem w sobotę, 24 lutego w siemiatyckim starostwie odbyło się spotkanie dotyczące osób z niepełnosprawnościami, ich potrzeb, możliwości i trudności. Mieszkańcy mogli poznać codzienność osób niepełnosprawnościami z perspektywy Tomasza Piesieckiego – Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, osoby poruszającej się na wózku.

Współorganizatorem spotkania był Wojciech Szawkało. Wydarzenie odbyło się w udostępnionej przez powiat sali konferencyjnej w pełni dostosowanej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Pierwszym punktem spotkania była projekcja filmu ukazującego historie osób dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami, chorobami serca, wzroku, narządów ruchu. Bohaterowie dokumentu opowiadali o swoim życiu, o relacjach z bliskimi, o trudnościach i marzeniach. Film zawierał też zestaw wskazówek, jak należy postępować w kontakcie z osobą z niepełnosprawnościami.

Następnie pan Tomasz opowiedział o swojej niepełnosprawności i o tym jak radzi sobie z codziennymi, zwykłymi sprawami. Poinformował też o zadaniach, jakie podejmuje pełniąc społeczną funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zachęcał, by zgłaszać do niego tematy, które na co dzień są bolączką osób starszych, chorych czy dotkniętych niepełnosprawnością. Jak się okazało nie trzeba było długo czekać na odzew, bo osoby, które przyszły na spotkanie to głównie rodzice lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami i dobrze wiedzą, co należałoby zmienić w najbliższym otoczeniu by choć trochę ułatwić życie tych osób i ich rodzin.

Poruszano kwestie barier architektonicznych, tu pojawiły się postulaty dotyczące drzwi wejściowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, czy jak zgłaszała jedna z mam – niedostosowaniu do potrzeb osób na wózkach amfiteatru w Siemiatyczach, gdzie wózka nie można wprowadzić na wyższe partie widowni, a jedynie postawić na dole przed sceną, a nie każda osoba na wózku jest w stanie oglądać dane wydarzenie podnosząc wysoko głowę. Wejść na scenę nie da się też bez pomocy osób trzecich, co z kolei ogranicza możliwość występu osoby przykutej do wózka. Pełnomocnik marszałka zadeklarował, że zgłoszone sytuacje sprawdzi i będzie zabiegał o usunięcie przeszkód.

W debacie pojawiły się też kwestie, których rozwiązanie wymaga zmian ustawowych, jak to że rodzic nie może być przez 24 godziny na dobę w szpitalu z dzieckiem niepełnosprawnym, gdy osiągnie ono pełnoletność. Każdy rodzic wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami doskonale wie, że wiek tych dzieci trudno mierzyć jednakową miarą, tak jak wiek osób w pełni zdrowych, a osiągnięcie pełnoletności nie oznacza samodzielności.

Nie zabrakło też pytań i rozmów dotyczących uprawiania sportu, podróży po Polsce i świecie, czy takiej samodzielności, jaką daje prowadzenie pojazdu dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

W spotkaniu uczestniczyły osoby, które są dotknięte niepełnosprawnością lub mają takie osoby w swoim otoczeniu, w tym przedstawiciele PCPR i szkół, ale też mieszkańcy, którzy nie doświadczyli niepełnosprawności wśród najbliższych, ale chciały poznać ten ważny temat.

- Wychodzimy ubogaceni o niezwykłą wiedzę, mówił jeden z uczestników spotkania dodając – szkoda, że dopiero teraz mogłem dowiedzieć się tego wszystkiego, że takiego filmu i takich informacji i wskazówek nie otrzymałem dużo wcześniej.

Podczas spotkania wszyscy zgodzili się z pomysłem by podobne spotkania zorganizować też w szkołach, by już od jak najmłodszych lat uczyć – jak integrować, nie wykluczać.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.