Jest wotum zaufania dla zarządu województwa podlaskiego

Wieści Podlaskie Wt. 29.06.2021 09:25:37
29
cze 2021

Przyznanie wotum zaufania zarządowi województwa to jedna z najważniejszych decyzji radnych sejmiku województwa podjętych podczas poniedziałkowych (28 czerwca) obrad. Radni dyskutowali także nad wykonaniem budżetu za rok poprzedni, przyznali pomoc finansową poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej (woj. małopolskie) oraz uchwalili przywrócenie dziewięciu nowych linii autobusowych w Podlaskiem.


Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2020 r. Paweł Jungerman, skarbnik województwa, zaprezentował dane świadczące o tym, że mimo panującej pandemii, budżet udało się zrealizować z bardzo dobrym wynikiem.

Dochody województwa w 2020 r. wyniosły 840 mln zł, a wydatki 861 mln zł. Deficyt wyniósł 20,4 mln zł i był niższy niż zakładano. Stanowił 16 proc. planowanego (pierwotnie miało to być 129 mln zł). Najwięcej samorząd wydał na: transport i łączność – 490 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 79 mln zł, ochronę zdrowia– 76 mln zł, oświatę i wychowanie – 25 mln zł, rolnictwo i łowiectwo – 20,6 mln zł, pomoc społeczną – 23 mln zł.

Pomimo pandemii i związanych z nią niesprzyjających warunków społecznych i gospodarczych, zarządowi województwa udało się utrzymać wysoką dynamikę wydatków, a nawet ją zwiększyć. W stosunku do 2019 r. zwiększyły się wydatki na: pomoc społeczną - o 103,6 proc., kulturę fizyczną i sport – o 86,7 proc., bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – o 46,3 proc., gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – o 17,8 proc., rodzinę – o 16 proc.

W ubiegłym roku było najwyższe w historii Samorządu Województwa Podlaskiego wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych CIT – 98 mln zł. Trzykrotnie wyższa, niż zaplanowano, była nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (95,5 mln zł w stosunku do planowanej 33,2 mln zł). To, jak informował skarbnik, wynik ostrożnie prowadzonej gospodarki finansowej.

Znacznie wyższe niż w latach poprzednich były wydatki na inwestycje realizowane ze środków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W stosunku do roku 2018 (29 mln zł) był to ponad czterokrotny wzrost (w 2020 r. – 124 mln zł).

Pomimo pandemii wydatki na turystykę utrzymano na poziomie z roku poprzedniego – ponad 1 mln zł (w 2018 r. – 500 tys. zł). Dużo pieniędzy zostało przeznaczonych na zdrowie – aż 76 mln zł (w 2018 r. tylko 41 mln zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 79 mln zł (w 2018 r. – 64 mln zł). Na sport przeznaczono 6,9 mln zł, czyli dwa razy więcej niż w 2019 r. (3,7 mln zł) i 2018 r. (2,9 mln zł). Rekordowe dotacje w stosunku do lat poprzednich samorząd przeznaczył na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – 3 mln zł.

W ramach programu regionalnego, współfinansowanego z funduszy europejskich, zarząd województwa w 2020 r. podpisał 1571 umów o wartości 1,4 mld zł i dofinansowaniu 920 mln zł. W ciągu ubiegłego roku przeprowadzono 138 naborów o łącznym budżecie przekraczającym 510 mln zł.
Radni nie przyjęli wniosku komisji rewizyjnej o nieprzyjęcie sprawozdania, co zaproponowali radni z Koalicji Obywatelskiej.
Sejmik Województwa Podlaskiego w dalszej części obrad przyjął wotum zaufania dla zarządu województwa, w głosowaniu - za było 17 radnych, przeciw ośmiu, dwóch wstrzymało się.

Było to już drugie głosowanie nad wotum. Wcześniej radni odrzucili wniosek o nieudzielenie wotum zaufania zarządowi, z którym wystąpili radni z opozycyjnego klubu Koalicji Obywatelskiej.

Po pomyślnych dla zarządu wynikach, marszałek Artur Kosicki podziękował radnym.

- Dziękuję Państwu serdecznie. Również tym radnym, którzy przedłożyli uchwały o nieudzielenie absolutorium i nieudzielenie wotum zaufania. Mam nadzieję, że do końca kadencji państwa przekonam – mówił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Marszałek odniósł się w ten sposób do głosowanej wcześniej uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Z takim wnioskiem wystąpiła komisja rewizyjna, ale nie poparł jej sejmik. Przeciwko nieudzieleniu była również Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

– Uważam, że to bezpodstawna uchwała – podkreślał marszałek Kosicki. – Nie ma uzasadnienia ani merytorycznych przesłanek. Zwracam się do państwa radnych o głosowanie przeciwko temu projektowi uchwały. Jest niesprawiedliwy, wadliwy prawnie i bezpodstawny.

18 radnych zagłosowało przeciwko wnioskowi o nieudzielenie absolutorium, siedmiu było za przyjęciem, dwóch wstrzymało się od głosu.
Podczas tej samej sesji samorząd województwa zdecydował, że pomoże pogorzelcom z Nowej Białej. Pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 150 tys. zł radni wojewódzcy przyznali gminie Nowy Targ (woj. małopolskie). Pieniądze są przeznaczone na pomoc mieszkańcom wsi Nowa Biała, poszkodowanym w niedawnym pożarze.
Nowa Biała to niewielka miejscowość w Małopolsce. 19 czerwca br. wybuchł tam pożar, który pochłonął życiowy dobytek wielu mieszkających we wsi rodzin. Bardzo szybko rozprzestrzeniający się ogień uszkodził kilkadziesiąt budynków, w tym 20 mieszkalnych i 21 gospodarczych.

- To gest solidarności z mieszkańcami Małopolski. W obliczu dramatu tylu ludzi, którzy stracili dorobek całego życia, nie możemy być obojętni. Należy pomóc wrócić im do normalnego życia, przynajmniej jeśli chodzi o sferę materialną – mówił o udzielonym wsparciu marszałek Artur Kosicki.

To nie pierwszy pożar we wsi Nowa Biała. W ciągu ostatnich 20 lat miejscowość płonęła kilkakrotnie. Ostatni wielki pożar był tu zaledwie trzy lata temu.
Kolejną istotną decyzją, którą przyjął podlaski sejmik jest uchwała o uruchomieniu dziewięciu kolejnych linii autobusowych na terenie województwa podlaskiego, które będzie obsługiwać spółka PKS Nova, spółka prawa handlowego, której 100 proc. należy do Samorządu Województwa Podlaskiego. Koszt połączeń to 1,8 mln zł, z czego 1,1 mln zł zostanie pokryte z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a 700 tys. zł z budżetu samorządu województwa.

- To kolejny krok do likwidacji białych plam komunikacyjnych w województwie. Dzięki uruchamianym połączeniom, autobusy dotrą do mniejszych miejscowości. To także spore ułatwienie dla turystów – część z tych autobusów będzie jeździć do miejscowości wypoczynkowych – ocenił marszałek Artur Kosicki.

Wśród wznowionych tras znajdą się linie:
• Wiżajny – Augustów przez Jeleniewo, Suwałki, Bryzgiel
• Szczuczyn - Białystok przez Grajewo, Goniądz, Mońki
• Giby – Białystok przez Sejny, Suwałki, Suchowola
• Bielsk Podlaski – Białystok przez Wyszki, Strabla, Doktorce, Juchnowiec Kościelny
• Ciechanowiec – Białystok przez Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Waniewo
• Siemiatycze – Białystok przez Drohiczyn, Grodzisk, Brańsk, Łapy
• Ciechanowiec – Łomża przez Wysokie Mazowieckie, Zambrów
• Zambrów – Białystok przez Rutki- Kossaki, Jeżewo Stare, Choroszcz
• Łomża – Łomża przez Wizna, Rutki – Kossaki, Podgórze, Zawady

W tym roku Województwo Podlaskie pozyskało w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych już 11 mln zł. Pozwoliło to na przywrócenie połączeń na 35 trasach. Pieniądze na dziewięć kolejnych linii pozyskano z naboru dodatkowego w ramach rządowego programu przywracania połączeń lokalnych.

Źródło: Województwo Podlaskie
Foto: Mateusz Duchnowski / UMWP
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.