KRAJ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Ponad 148 mln zł dla subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego w 2022 roku
2022-01-12 17:14:00 Artykuł czytany 24 razy


Rozbudowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, modernizacja szpitala w Rudce, budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie, budowa tunelu drogowego w Sulejówku, przebudowa drogi wojewódzkiej 627 w Sokołowie Podlaskim, rozbudowa drogi woj. 637 Warszawa-Węgrów, a także modernizacja i doposażenie instytucji kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2022 r. dla subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Po raz trzeci mieszkańcy Mazowsza będą mogli także zgłosić swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.


Największa pula środków w 2022 r. przeznaczona zostanie na inwestycje. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego tegoroczny program inwestycyjny przedstawia się wyjątkowo ambitnie. – Ponad 30 proc. naszego budżetu to środki na inwestycje. Ze względu na pandemię gros z nich przeznaczymy na modernizacje i doposażenie szpitali. Największą inwestycją w subregionie siedleckim będzie modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce. Na realizację tego projektu dwukrotnie ubiegaliśmy się o wsparcie w ramach programu rządowego. Niestety, projekt nie znalazł uznania w oczach rządzących. Nadal będziemy inwestować też w drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wsparcie z budżetu województwa mogą liczyć także nasze spółki kolejowe. Po raz kolejny uruchomimy również programy wparcia dla mazowieckich samorządów lokalnych, na które przeznaczymy blisko 230 mln zł.
 
Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł, z tej puli 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2022 r. wyniesie blisko 884 mln zł.
 
Jak zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego to optymistyczny, a zarazem bardzo ambitny budżet województwa mazowieckiego. – W tym roku po raz pierwszy wysokość dochodów z tytułu podatku CIT oszacowało Ministerstwo Finansów. Mamy nadzieję, że te wyliczenia się sprawdzą i będziemy mogli zrealizować szereg ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, jak chociażby rozbudowa Szpitala w Siedlcach czy budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie – wymienia. – Wśród zadań drogowych zaplanowanych na ten rok znalazły się m.in. budowa tunelu drogowego w Sulejówku czy przebudowa drogi wojewódzkiej w Sokołowie Podlaskim.

Największe planowane na 2022 r. inwestycje w subregionie siedleckim

65 mln zł na zdrowie

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie siedleckim w 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 65 mln zł. Z uwagi na kolejne fale pandemii samorząd województwa będzie kontynuował także realizację unijnego projektu covidowego, którego wartość to 480 mln zł. Do tej pory placówki medyczne z subregionu siedleckiego otrzymały aparaturę medyczną, wyposażenie, środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji o wartości ponad 54 mln zł.

Planowane inwestycje
:

•modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – 35,8 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 65,8 mln zł);
•rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 10,2 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to ponad 31,8 mln zł);
• adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 4,3 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to blisko 8,6 mln zł);
•informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 2 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 2 mln zł);
•budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie (RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach) – 1,3 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to blisko 2 mln zł);
•rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka (Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach) – 902 tys. zł;
•Drezyną do Rudki” – 650 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 650 tys. zł);
.modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – 780 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 1 mln zł);
•  wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 448 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 812 tys. zł);
•budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja – 356 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 413 tys. zł);
•przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 141 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 7,8 mln zł).

70,4 mln zł na drogi

Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódzkich w subregionie siedleckim i w powiecie mińskim samorząd województwa przeznaczy w 2022 r. ponad 70,4 mln zł, w tym blisko 27 mln zł na remonty i utrzymanie dróg. – Ten rok będzie dla nas bardzo pracowity. W subregionie siedleckim prowadzić będziemy prace na ponad 42 kilometrach dróg – mówi Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. – Prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego na drodze 698 w Stoku Lackim będą kontynuowane. Niezwykle ważnym zadaniem będzie przebudowa drogi nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do wyprowadzenia wód opadowych w Alei 550-Lecia w Sokołowie Podlaskim. W tym roku na to zadanie zabezpieczyliśmy kwotę 12 mln zł, ale łączny koszt tej inwestycji to 25 mln zł. Musimy pamiętać, że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne, szczególnie budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej, których nie widać gołym okiem. Jednak inwestycje tego typu nie tylko poprawiają bezpieczeństwo użytkowników, ale dzięki dobremu systemowi odwodnienia jezdnia nie ulega degradacji w tak szybkim tempie – dodaje.
 
 
Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 20 mln zł;
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550-Lecia w Sokołowie Podlaskim – 13 mln zł;
droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów – 9,5 mln zł;
remont drogi woj. nr 627 na odcinku 5,5 km od miejscowości Emilianów do skrzyżowania z Al. 550-Lecia w Sokołowie Podlaskim – 6,7 mln zł;
remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku 3,6 km na terenie gmin Pilawa i Parysów – 5,6 mln zł.
remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku 3,8 km w miejscowości Hołowczyce, gmina Sarnaki – 4,4 mln zł;
remont drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku 2,9 km od Latowicz-Wymyśle do miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz – 3,2 mln zł;
remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku 2,5 km w miejscowości Chodów, gmina Siedlce – 2 mln zł;
remont drogi woj nr 802 na odcinku 1,4 km w miejscowości Latowicz – 1,7 mln zł;
remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku 0,7 km w miejscowości Wojnów, gmina Mordy – 900 tys. zł;
droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego – blisko 700 tys. zł;
remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku 2,1 km – 348 tys. zł;
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w miejscowości Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 150 tys. zł;
Widoczni – bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec – 102 tys. zł;
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice – 80 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).
 
12,5 mln zł na kulturę

Na rozbudowę i modernizację instytucji kultury w subregionie siedleckim władze Mazowsza przeznaczą ponad 4,5 mln zł. Planowane inwestycje to:
ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa – nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy – 990 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy – roboty budowlane – oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach – 949 tys. zł;
budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w Muzeum Treblinka – 800 tys. zł;
budowa budynku administracyjno-biurowego w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – 755 tys. zł;
uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie w ramach Muzeum Regionalnego w Siedlcach – 87 tys. zł;
budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z drewnianą architekturą towarzyszącą przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego – 1 mln zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).
 
Nowoczesny budynek wystawienniczy w Treblince

Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną na nowy obiekt wystawienniczo-architektoniczny na terenie Muzeum Treblinka. Sąd Konkursowy, któremu przewodniczył prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach, przyznał I nagrodę zespołowi Bujnowski Architekci Sp. z o.o. z Warszawy. Nowy budynek o powierzchni użytkowej 1800 m2 ma powstać do 2025 r. Będzie podzielony na kilka stref. W części ekspozycyjnej znajdą się: wystawy stała i czasowa oraz sala dla rzeźb Samuela Willenberga. W strefie obsługi zwiedzających mieścić się będzie sala wielofunkcyjna dla 100 osób oraz 3 sale edukacyjne. Dodatkowo w budynku znajdą się strefa modlitewna, strefa biurowo-administracyjna, w tym archiwum i biblioteka, a także strefa magazynowa oraz komunikacyjna z sanitariatami i zapleczem technicznym. – Potrzeba wzniesienia nowego budynku muzealnego, o charakterze wystawienniczo-edukacyjnym wynika m.in. z braku odpowiedniego zaplecza i warunków, by sprostać oczekiwaniom zwiedzających – wyjaśnia dyrektor Muzeum Treblinka dr Edward Kopówka. – Nowy obiekt umożliwi lepsze osiąganie celów statutowych muzeum, którego głównym zadaniem jest utrwalanie historii Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy poprzez dokumentowanie, upamiętnianie i rozwijanie edukacji historycznej oraz opieka nad terenami poobozowymi. Istniejące upamiętnienie w Treblince uważane jest za jedno z najtrafniejszych upamiętnień Zagłady na świecie, ale potrzebne jest mu zaplecze. Obiekt ten będzie służył również do prowadzenia zajęć edukacyjnych, tak potrzebnych w czasie, gdy już nie ma żyjących więźniów tych obozów. Kilka dni temu zmarł ostatni więzień Karnego Obozu Pracy – dodaje dyrektor Kopówka.
 
W 2022 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.
 
Blisko 8 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

229 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. W 2022 r. będzie to ponad 229 mln zł. Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł zostanie przeznaczonych na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawią się również nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wsparcia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia rad seniorów.

•Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 142 mln zł;
•Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
•Mazowsze dla czystego powietrza – 9 mln zł;
•Mazowsze dla działkowców – 2 mln zł;
•Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
•Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
•Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
•Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic – 1 mln zł;
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – 1 mln zł.


 
Inf. pras. fot. KSkor [ja]
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
foto

Czy możliwe jest zatrudnienie niepełnoletniego dziecka...
2022-05-25 10:32:28 Kategoria:

Podczas wakacji, gdy młodociani mają więcej czasu wolnego, bardzo duża liczba rodziców zastanawia się nad możliwością zatrudnienia nieletniego dziecka we własnej...

więcej »
foto

Czy puder jest niezbędny w codziennym makijażu?
2022-05-25 09:53:50 Kategoria:

Puder to tradycyjny kosmetyk kolorowy, używany przez nastolatki i dojrzałe kobiety praktycznie codziennie, ale czy aby na pewno jest on niezbędny podczas robienia makijażu?...

więcej »
foto

Gastronomia to ciężki kawałek chleba
2022-05-23 15:17:39 Kategoria:

- Borykamy się ze zmianą cen. Tak jak wszyscy. Ceny wzrastają i jest to problem dla nas i klienta - mówi Bożena Polak-Stojanova, właściciel regionalnej restauracji...

więcej »
foto

Grzejniki do domu - pięć najpopularniejszych modeli
2022-05-23 09:51:01 Kategoria:

- Wraz z początkiem zimnej pogody popyt na grzejniki wzrasta. One służą pomocą w poza okresem grzewczym i podczas ciężkich mrozów, gdy centralne ogrzewanie nie zapewnia...

więcej »
foto

Co trzeba wziąć pod uwagę, wybierając fotel do salonu?
2022-05-23 09:29:27 Kategoria:

Marzy Ci się arcywygodne odpoczywanie przy wciągającym serialu? Albo przy lekturze, od której trudno się oderwać? A może po prostu chcesz stworzyć w salonie miejsce, w...

więcej »
foto

Najbardziej wymagające kondycyjnie sporty
2022-05-18 14:19:45 Kategoria:

Nie ma znaczenia, ile czasu spędzasz na ćwiczeniach, ale jak dobrze go wykorzystujesz. Możesz poświęcić wiele godzin na siłowni i nie uzyskać żadnych wyników, ale masz...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Prosto z lasu z 19 maja 2022
2022-05-19 07:31:08 Kategoria:

Spacery na świeżym powietrzu często przynoszą nam niespodzianki. Na przykład w postaci spotykanych na naszych ścieżkach dzikich zwierząt. Tym bardziej, jeśli jest to...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

KRAJ, 01.05 - 07.05

XIV Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego

więcej »
2

POWIAT BIALSKI, 02.05 19:00

Koncert wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego w Janowie Podl.

więcej »
3

SIEMIATYCZE, 03.05

Mecz charytatywny dla Igi

więcej »

GARWOLIN, 03.05

Witaj Majowa Jutrzenko... 3 maja w Garwolinie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

Niemen akustycznie

więcej »

GARWOLIN, 03.05

3 maja w Borowiu

więcej »

MIŃSK MAZ., 03.05

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dobrem

więcej »

WŁODAWA, 03.05

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Mielnik

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 maja w Łosicach

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

Żelechów: patriotyczno-strażackie uroczystości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Białej Podlaskiej

więcej »

MIĘDZYRZEC, 03.05 11:30

3 maja w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »
6

ŁUKÓW, 06.05

Łuków w nowych barwach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Siedlce-zbiórka elektrośmieci

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05 10:00

XIII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »
7

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Kisielany: Piknik Integracyjny w stylu - Dziki Zachód

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.05

Szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska znowu na parkiecie

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

GARWOLIN, 07.05

Wystawa w Galerii Kotłownia

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Łuków: O depresji bez tabu

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.05

Po raz 14. w Mielniku królować będzie korowaj

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Mokobody: Wieczór z Matką Budzieszyńską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05 09:30

Kongres Służby Liturgicznej /OGLĄDAJ/

więcej »
8

KRAJ, 08.05 - 15.05

Tydzień Modlitw o Powołania. Orędzie Papieża na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

więcej »

GARWOLIN, 08.05

Święto 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie

więcej »

PARCZEW, 08.05

Koncert Jana Kondraka w Parczewie

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Łuków: Dzień Strażaka

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Pontyfikat Jana Pawła II malowany piaskiem

więcej »

PARCZEW, 08.05 10:00

Przed nami Diecezjalny Dzień Rodziny

więcej »

ŁUKÓW, 08.05 17:00

W niedzielę pokazy kaskaderskie w Łukowie!

więcej »
9 10 11

SIEMIATYCZE, 11.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »
12 13

MIASTO SIEDLCE, 13.05

Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach

więcej »

WŁODAWA, 13.05

Uroczystości w Centrum Religijno-Zabytkowym w Hannie

więcej »
14

GARWOLIN, 14.05

Garwolińska Noc Muzeów bez Muzeum

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.05 18:00

Muzeum Regionalne zaprasza na Noc Muzeów

więcej »
15

SOKOŁÓW, 15.05

Senior Show

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Pierwszy koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie

więcej »

WŁODAWA, 15.05

XIV Wiosenny Spływ Kajakowy - POWITANIE BOBRÓW 2022

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Łuków: Chór KOE i Mateusz Rzewuski na pierwszym koncercie Festiwalu

więcej »

RADZYŃ, 15.05 10:00

VII MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH w Bedlnie k. Radzynia Podlaskiego

więcej »
16 17

ŁUKÓW, 17.05

Gmina Łuków: rusza pomoc żywnościowa

więcej »
18

SOKOŁÓW, 18.05

Janusz Korczak. Król dzieci

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »

ŁOSICE, 18.05

Koncert Katarzyny Żak w Łosicach

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: spotkanie burmistrza z mieszkańcami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 10:00

VIII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”

więcej »
20

POWIAT BIALSKI, 20.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.05

Piknik muzyczny w Siemiatyczach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.05

Wernisaż Arkadiusza Markiewicza

więcej »
21

POWIAT BIALSKI, 21.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.05

„O Matce Pieśń”. Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki

więcej »

GARWOLIN, 21.05

Chcesz wiedzieć więcej o służbie wojskowej? Przyjdź przed garwolińskie starostwo

więcej »
22

POWIAT BIALSKI, 22.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

MIŃSK MAZ., 22.05

Kulturomaniak - Finał

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.05 11:00

Uczelnia zaprasza na Piknik Naukowy

więcej »
23 24 25

RADZYŃ, 25.05

Ulan-Majorat: inwestycje droższe, ale kulturze i rekreacji nie utniemy

więcej »

GARWOLIN, 25.05

Z Joanną Bator o przemocy w relacjach międzyludzkich

więcej »
26 27

ŁUKÓW, 27.05

Łuków: ruszyły zapisy na Bieg z Pochodniami

więcej »

POWIAT BIALSKI, 27.05

Dzień Matki w Janowie Podlaskim

więcej »

ŁUKÓW, 27.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

SOKOŁÓW, 27.05 17:00

ZPiT Sokołowianie: Koncert Jubileuszowy

więcej »
28

ŁUKÓW, 28.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

ŁUKÓW, 28.05

Łuków: Triduum z Błogosławionym Kardynałem Wyszyńskim

więcej »
29

ŁUKÓW, 29.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

WĘGRÓW, 29.05 12:00

Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »

WĘGRÓW, 29.05 12:00

Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »
30 31

Najnowsze Informacje