Życie i wiara

Ks. Krzysztof Siwek „Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut. Fontes et Subsidia Theologiae. Monografie nr 2”

Czytelnia Pt. 17.11.2023 13:56:58
17
lis 2023

Publikacja ks. prof. Krzysztofa Siwka jest rzetelnym i całościowym opracowaniem naukowym Księgi Rut na podstawie jej wersji w języku hebrajskim, a jednocześnie bardzo przystępnym w lekturze, co zapełnia istniejącą na rynku wydawniczym w tym względzie lukę. Zastosowany język przekazu i wielopoziomowość argumentacji, a także systematyczny wykład zawiłych treści historyczno-krytycznych czyni z tej monografii dzieło, które powinno znaleźć czytelników zarówno wśród profesjonalnych egzegetów, jak i pozostałych odbiorców pragnących zgłębiać tajniki biblijnej wiedzy.

O autorze:

Ksiądz Krzysztof Siwek – dr hab. teologii biblijnej, prof. Akademii Katolickiej w Warszawie. Licencjat nauk biblijnych (Pontificio Istituto Biblico w Rzymie). Odbył specjalistyczne studia archeologii biblijnej w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Katolickiej w Warszawie. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu i języków biblijnych w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Redaktor naukowy serii Lingua Sacra oraz Lingua sacra. Monografie, a także Fontes et Subsidia Theologiae. Prowadzi wykłady oraz konferencje naukowe i popularnonaukowe o profilu formacyjnym. Wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku publikacji książkowych. W centrum zainteresowań badawczych autora znajduje się Corpus Sapientialis Starego Testamentu

Seria Fontes et Subsidia Theologiae powstaje przy współpracy wydawnictwa „Jedność” z Akademią Katolicką w Warszawie. Jej celem jest wydawanie publikacji naukowych wnoszących wkład do współczesnej debaty w dziedzinie teologii. Seria dzieli się na trzy części:

(1) monografie – podejmujące analizę wybranego szczegółowego zagadnienia lub tematu;
(2) podręczniki – prezentujące w sposób syntetyczny oraz usystematyzowany wybrany dział teologii;
(3) dokumenty i przekłady – stanowiące tłumaczenia istotnych dzieł z zakresu teologii.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ