Łosice

Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Huszlewie

Kościół Pon. 27.03.2023 16:32:07
27
mar 2023

W czwartek, 23 marca w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie odbyło się spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Spotkanie powitaniem zebranych otworzyła Dyrektor Zespołu szkolno-Wychowawczego w Huszlewie Renata Tomczuk, która wyraziła ogromny zaszczyt i radość z obecności wszystkich zgromadzonych.

Na wydarzeniu obecni byli: Ks. Biskup Kazimierz Gurda, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Adam Skup, Starosta Powiatu Łosickiego Janusz Kobyliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Urszula Sadowska, Wójt Gminy Huszlew Stanisław Stefaniuk, Ks. dr Grzegorz Stolarski, Proboszcz Parafii Huszlew Kazimierz Jóźwik, delegacje szkół z Diecezji Siedleckiej noszących imię Jana Pawła II oraz nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej w Huszlewie.

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół Małgorzata Szostek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.
Jego pierwsza część tzw. robocza dotyczyła organizacji pracy w drugim półroczu roku szkolnego 2022/23. Po wymianie myśli i otwartej dyskusji doprecyzowana została treść listu otwartego w obronie Św. Jana Pawła II wobec zarzutów jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej odnoszących się do postępowania Papieża Polaka w czasie, gdy sprawował posługę jako biskup krakowski.

List ten to jedna z form obrony wobec kampanii oskarżeń wysuwanych pod adresem Karola Wojtyły. Inne działania jakie podejmą szkoły noszące imię Jana Pawła II to wywieszenie flag papieskich przed placówkami, poświęcenie więcej czasu i sił na przybliżanie dzieciom i młodzieży sylwetki, postaw i wartości jakie głosił JP II, a także wiele innych.

Przewodnicząca poprosiła, aby podejmować działania w sposób racjonalny, stanowczy i apolityczny.

Niezwykle cenne i budujące słowa do zebranych skierował ks. dr Grzegorz Stolarski.

W swoim wystąpieniu mówił między innymi o odkrywaniu prawdy o człowieku, a także o wielkości JP II. Zwrócił uwagę słuchaczy na to, że aktualnie mamy do czynienia z coraz większym gronem osób, które nie znały osobiście św. Jana Pawła II, nie widziały go poza obrazami oglądanymi w telewizji czy w internecie i poznają go głównie z powierzchownych relacji. Nie doceniamy roli św. Jana Pawła II w całej transformacji ustrojowej świata. Należy zadbać o przypominanie dziedzictwa, które nam zostawił.

W dalszej części spotkania głos zabrali wszyscy zaproszeni goście na czele z Księdzem Biskupem, który przekazał wiele cennych myśli dotyczących obecnej rzeczywistości. W wypowiedziach wyraźnie wybrzmiały słowa, że Św. Jan Paweł II to jeden z autorytetów, dzięki któremu nasze społeczeństwo wzmacniało system wartości budowany przez tysiąclecie chrześcijańskiej historii Polski. Wielkość ducha, niezłomność moralna Św. Jana Pawła II była oczywista dla każdego z pokolenia ludzi, które go znało, mogło go słuchać, doświadczać siły jego charakteru. Do nas należy dawanie świadectwa Jego świętości, a także ukazywanie roli, jaką odegrał w naszym życiu.

Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Huszlewie. Kierując się słowami Św. JP II – Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą,... - przygotowana została inscenizacja pt.: „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”. Przy dźwiękach radosnej muzyki uczniowie z klas młodszych zaprezentowali kilka grupowych układów tanecznych, wysłuchano także utworów muzycznych wykonanych przez uczennice klas starszych.

Wszyscy obecni otrzymali okazjonalne upominki przygotowane przez gości i gospodarzy spotkania.

Na zakończenie części oficjalnej Dyrektor Zespołu Renata Tomczuk podziękowała wszystkim za owocne spotkanie. Powiedziała, że wsparcie jakie niesie rodzinie Kościół i szkoła jest bardzo cenne i przynosi najlepsze efekty, gdy pomiędzy tymi podmiotami zachodzi ścisła współpraca. Szczególnie teraz potrzebujemy umocnienia, aby odważnie i mądrze bronić dobrego imienia Św. JP II oraz pielęgnować Jego pamięć. Podkreśliła, że przed nami trudne, a zarazem wdzięczne zadanie aby właściwie wychowywać i kształtować postawy młodych ludzi zgonie z wartościami jakie głosił patron szkoły, który przypominał - ,Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.


Inf. Pras.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.