Biała Podlaska

Biała Podlaska: Praktyki drogą do sprawności

17
mar 2023

Sprawdzają się na stanowisku asystenta krawcowej, florysty, serwisanta czy starszego rzemieślnika. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 15 w Białej Podlaskiej, coraz chętniej podejmują praktyki zawodowe, wzbogacające ich doświadczenie i będące urozmaiceniem zajęć w placówce. Do dziś wzięło w nich udział 5 osób, a chętnych jest więcej niż miejsc.

Pierwsze praktyki rozpoczęły się jesienią 2019 r. i są kontynuowane (z przerwą podyktowaną pandemią koronawirusa) do dziś. Obecnie udział w praktykach biorą trzy osoby - jedna w serwisie telefonów komórkowych/laptopów, druga w pracowni krawieckiej, a trzecia w kwiaciarni.

- Poprzez udział w praktykach uczestnicy nabierają doświadczenia w miejscu pracy i to na otwartym rynku, a nie w zakładzie aktywności zawodowej lub w zakładzie pracy chronionej czy spółdzielni socjalnej, czyli miejscach, które są skierowane jako zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami – podkreśla Agnieszka Kiełbus, zatrudniona na stanowisku ds. aktywizacji zawodowej i społecznej, zajmująca się tematyką praktyk w WTZ CDS w Białej Podlaskiej.

Początkowo praktyki wzbudzały nieco niepokoju ze strony uczestników i ich rodziców. Obawy minęły, ponieważ uczestnicy oprócz praktyk - tak jak wcześniej – nadal uczestniczą w zajęciach WTZ.

- Wybierając miejsce praktyk dla uczestnika, staramy się ubrać pod uwagę jego stan zdrowia, możliwości fizyczne, mocne strony, a także umiejętności, zdolności, preferencje, zainteresowania. Staramy się szukać takich miejsc praktyk dla uczestników, aby dobrze się w nich czuli. Zazwyczaj osoby, które przyjmują chętnych na praktyki, są osobami empatycznymi, wspierającymi, otwartymi na osoby z niepełnosprawnościami – wymienia Jakub Semeniuk, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej.

Udział w praktykach rozwija w osobach z niepełnosprawnościami punktualność, staranność, sumienność i odpowiedzialność. Poza doskonaleniem umiejętności twardych, praktykanci ze specjalnymi potrzebami uczą się, jak wyglądają relacje z innymi pracownikami i przełożonym, jak należy obsługiwać klientów – czyli jak funkcjonować w miejscu pracy. Zdobytymi doświadczeniami dzielą się ze swoimi kolegami z WTZ.

- Mamy nadzieję, że inni pracodawcy zauważą, jak wartościowymi pracownikami są uczestnicy WTZ. Jak dobrze potrafią sobie radzić z podjętymi obowiązkami, współpracować i cieszyć się z tego co robią – mówi J. Semeniuk.

Więcej informacji: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 15, tel. 507-058-833.

(JS, AK, AN)

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.